14 sierpnia, 2018 r.

Dr Aneta Nowak-Piechota wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr Aneta Nowak-Piechota wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

fot. Pixabay

Rozprawa doktorska Podatek od wyjścia autorstwa dr Anety Nowak-Piechoty z Wydziału Prawa i Administracji UŁ została wyróżniona w XXV edycji konkursu na Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.


Wyróżniona rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia nieznanego polskiemu prawodawstwu – podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatek ten obciąża podatników w razie opuszczenia państwa rezydencji – emigracji lub w przypadku przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W chwili obecnej trwają prace nad zaimplementowaniem tego uregulowania do polskiego systemu prawnego. Praca doktorska nie tylko prezentuje istotę podatku od wyjścia, jego miejsce w systemie prawa podatkowego, uregulowania w tym zakresie w innych państwach EOG, zagadnienia dotyczące prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego, ale także zawiera gotowy projekt ustawy, wprowadzającej ten podatek do polskich ustaw podatkowych.


Nagroda ta jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i docenieniem kilkuletniej pracy nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Bardzo cieszę się, że przedstawiony przeze mnie temat wzbudził zainteresowanie i uznanie członków Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów. Miło mi, że wyróżnienie zostało przyznane za pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych. Otrzymanie tej nagrody stanowi dla mnie dodatkową motywację do dalszej pracy naukowej. – przyznaje badaczka.Co roku Prezes Rady Ministrów przyznaje nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.Więcej o nagrodzie -> https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Leki i żywność – jak chronić konsumentów?
Następna wiadomość Mówią o nas w Tokio – echa Staff Week’u na UŁ i UJ