18 kwietnia, 2018 r.

Dzień z NAWA na Uniwersytecie Łódzkim

Dzień z NAWA na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 16 kwietnia br. na Uniwersytecie Łódzkim odbył się dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), skierowany do przedstawicieli łódzkich uczelni i jednostek naukowych. Organizatorem spotkania było Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego.


Sala Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zgromadziła prawie 100 uczestników, pracowników naukowych i administracyjnych z łódzkich uczelni wyższych i instytutów naukowych. Wśród zgromadzonych nie zabrakło władz dziekańskich wydziałów.


Zgromadzonych przywitała prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Elżbieta Żądzińska.


Pierwsza głos zabrała dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora generalnego NAWA przybliżając program Polskie Powroty. Celem Programu jest zachęcenie polskich naukowców, którzy pracują za granicą w jednostkach naukowych, do powrotu do kraju. Jako kolejny zaprezentowano Program im. BEKKERA wspierający wyjazdy naukowców w celach dydaktycznych lub naukowych. Jest to nowa forma mobilności, zakładająca również dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin naukowców, osób niepełnosprawnych i uproszczoną procedurę


Kolejno głos zabrała Anna Chylak, z Pionu Komunikacji i Promocji NAWA. Zgromadzeni mogli się dowiedzieć w jaki sposób NAWA może pomóc we wzmocnieniu promocji uczelni zagranicą? Przede wszystkim NAWA przejęła dotychczasowo podejmowane działania promocyjne realizowane dotychczas przez MNiSW w ramach programu GO!Poland. Dodatkowo uczelnie mogą brać nieodpłatnie udział w dziesięciu zagranicznych misjach edukacyjnych rocznie, takich jak targi i konferencje. Szkoły wyższe zostaną również zaopatrzone w potrzebne materiały promocyjno-informacyjne wspierające ich zagraniczną aktywność.


Radosław Podgrudny, kierownik pionu programów dla instytucji w NAWA przedstawił kilka programów wspierających uczelnie w podejmowaniu współpracy międzynarodowej i w działaniach promocyjnych.


Po południu odbyło się spotkanie poświęcone problematyce uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów.


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest nową jednostką podlegającą ministrowi do spraw szkolnictwa wyższego, której misją jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

prezentacja 1

prezentacja 2

prezentacja 3


Wszystkie zdjęcia z wydarzenia znajdują się w tym miejscu: https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/albums/72157665825027967


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Sukces studenta UŁ w programie Santander Universidades
Następna wiadomość VIII Drzwi Otwarte Łodzi Akademickiej