3 lipca, 2018 r.

Ekspert z UŁ w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych

Ekspert z UŁ w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych

fot. pixabay

Dr Joanna Łuczak Tarka została Członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministra Cyfryzacji (w ramach Zespołu ds. Edukacji).


Grupa jest odpowiedzią na liczne przypadki błędnego zrozumienia przepisów RODO.


Celem Grupy jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO. Posiedzenie inauguracyjne Grupy, z udziałem Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego odbyło się 2 lipca br.


Doktor Joanna Łuczak jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; członkiem Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działającego na Uniwersytecie Łódzkim; autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z prawa ochrony danych osobowych, w tym m.in. komentarza „RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” wyróżnionego w 2018 roku nagrodą 4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych (praca zbiorowa pod red.: dr Edyta Bielak – Jomma oraz r. pr. dr Dominik Lubasz).


Przypomnijmy, że 25 maja br. w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zharmonizować przepisy o ochronie danych osobowych w Unii.


Według nowego rozporządzenia dane osobowe to również numery ID, informacje dotyczące lokalizacji, wskaźniki odnośnie zdrowia fizycznego i psychicznego, statusu majątkowego oraz społecznego, a nawet dane genetyczne czy biometryczne, które pomogłyby zidentyfikować konkretną osobę.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Czy da się jeszcze uratować Ziemię?
Następna wiadomość UŁ komentuje: Fizyka wieloaspektowa