27 kwietnia, 2021 r.

Fil-Hist UŁ w innowacyjnym projekcie edukacyjnym

Fil-Hist UŁ w innowacyjnym projekcie edukacyjnym

prof. Aneta Pawłowska oraz mgr. Adam Drozdowski, fot. Bartosz Kałużny

Mistrzowie Dydaktyki to oparty na metodzie tutoringu projekt, który zostanie zrealizowany na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Pozwoli na udzielenie pomocy studentom I, II i III stopnia, którzy znajdują się w grupie osób wymagających specjalnego wsparcia. Działanie wdrażać będzie prof. Aneta Pawłowska wraz z mgr. Adamem Drozdowskim (Instytut Historii Sztuki UŁ).Dzięki Mistrzom Dydaktyki studenci mają szansę na rozwinięcie i opracowanie wybranego tematu, nadrobienie zaległości i uzupełnienie wiedzy. Na to bowiem pozwala bezpośrednia i indywidualna współpraca z wykładowcą.


– Projekt pozwoli studentom, którzy wymagają specjalnego wsparcia, lepiej poznać omawiane teksty i głębiej zaznajomić się z rozmaitymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki. Praca pod okiem doświadczonych tutorów jest również okazją do rozwijania warsztatu pracy. Dla młodych ludzi stanowi to zatem szansę na kompleksowy rozwój – wyjaśnia prof. Aneta Pawłowska.


Projekt kierowany jest do różnych grup. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ będą to osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kryterium wzięcia udziału w przedsięwzięciu jest orzeczenie studenta o niepełnosprawności (wg jego stopnia) lub orzeczenie lekarskie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W drugiej kolejności projekt będzie angażował osoby o średniej, która jest niższa niż mediana z ostatniego roku studiów. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu studenta do projektu podejmą nauczyciele akademiccy, którzy obejmują studentów tutoringiem. Sami zaś tutorzy będą się wcześniej szkolić w wiodących europejskich uczelniach.


Mistrzowie Dydaktyki to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wdrożenie na uczelniach zajęć prowadzonych w modelu tutoringu. Realizacja projektu skupia się na podniesieniu kompetencji nauczycieli akademickich w stosowaniu innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie MEiN.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Stanowisko KRASP w sprawie Narodowego Programu Kopernikańskiego
Następna wiadomość Prof. Monika Marcinkowska z wyróżnieniem [ENG. VER]