4 stycznia, 2018 r.

Finansowanie dla UŁ z programu DIALOG

Finansowanie dla UŁ z programu DIALOG

fot. pixabay

W ramach programu DIALOG realizowany będzie projekt dr hab. Ingi Kuźmy z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ pt. „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji [APHUM BASE i AP Forum]. W skład zespołu projektowego wchodzą również dr Alicja Piotrowska i mgr Anna Deredas.


Celem projektu badaczki z Uniwersytetu Łódzkiego jest stworzenie takich mechanizmów oraz narzędzi, które przyczynią się do rozwoju humanistyki oraz obszarów społecznych, gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych.


Projekt, adresowany do humanistów i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, zakłada stworzenie specjalnej bazy danych pod nazwą APHUM Base, która stanie się nowoczesnym i wyprofilowanym narzędziem informacyjnym. Adresaci projektu (humaniści – badacze i praktycy – przedstawiciele III sektora i sektora gospodarczego) zostaną zaproszeni do stworzenia sieci (AP Forum) i zaoferowane im będą warsztaty oraz spotkania. Z tej grupy zostanie wyłoniony specjalistyczny zespół do zaprojektowania modelu działania międzysektorowego. Działanie to udowodni wartość partnerstw międzysektorowych, tak ważnych dla podnoszenia kreatywności, innowacyjności i jakości, w tym naukowej.


Stworzenie APHUM Base i powołanie AP Forum wraz ze specjalistycznym zespołem, przełoży się na promocję innowacyjnych działań humanistyki – co łączy się z wyjściem poza środowisko czysto naukowe; z ukazaniem społeczno-gospodarczej jakości i potencjału humanistyki oraz wskazaniem możliwości wykorzystania humanistyki w różnych sektorach; pomoże w integracji środowiska humanistów ze środowiskiem zewnętrznym oraz stworzy warunki do współpracy tych środowisk poprzez zorganizowanie seminariów i szkoleń ukazujących już zaistniałe efekty obopólnej współpracy oraz zaprojektowanie modelowego działania.


APHUM Base i AP Forum jako sieć i zespół danych, staną się inspiracją do podjęcia nowych tematów i rozwiązań lub nieznanych dotąd interpretacji problemów i zagadnień zastanych.


Dr hab. Inga Kuźma z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na realizację swojego projektu otrzymała 194 352 zł.


Program DIALOG ma wspierać budowanie współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Obejmuje on dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności”, „Humanistyka dla rozwoju”.

Poprzednia wiadomość Uproszczone zasady korzystania z bibliotek UŁ
Następna wiadomość Szkolenie "Kreatywność w praktyce"