23 października, 2017 r.

Humanistyka to różnorodność

 Humanistyka to różnorodność

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.


Laureata tegorocznej edycji poznamy podczas uroczystej Gali wręczenia nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 26 listopada 2017 r. o godz. 18.00, w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej, przy ul. Narutowicza 20/22. Atrakcją wieczoru będzie koncert solowy Leszka Możdżera.


Wejściówki będzie można odbierać w Biurze Rektora, w pokoju 105 w Rektoracie UŁ (przy ul. Narutowicza 68) od dnia 6 listopada br.


Nagrodzie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego został poświęcony dodatek Tygodnika Powszechnego, nr. 43/2017 https://www.tygodnikpowszechny.pl/nagroda-kotarbinskiego-14656. Dr Rafał Majda, będący sekretarzem Kapituły Konkursu, w wywiadzie traktującym o humanistyce i jej roli, wskazuje że w polskiej nauce jest miejsce na wybitne i wartościowe prace z zakresu humanistyki. W tym celu ustanowiono nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

- Warto zwrócić uwagę, że wyróżnienie to przyznawane jest za dzieło, a nie za całokształt twórczości – nie wybitnemu uczonemu, a raczej autorowi wybitnego dzieła. Chodziło o to, by dać szansę także uczonym młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, a dwie poprzednie edycje tylko nas w tym utwierdziły, że w polskiej humanistyce powstają wybitne dzieła. Trzeba je tylko wyeksponować, by dotarły także do szerszej publiczności. – wskazuje dr Rafał Majda.


Humanistyka, wbrew ogólnym twierdzeniom, to nauka elitarna, o tym, co najbliższe człowiekowi.

- (…) Można odnieść wrażenie, że dziś w większym stopniu oczekuje się od absolwentów wyższych uczelni umiejętności praktycznych, a nie tego, co jest istotą humanistyki: zdolności stawiania trudnych pytań czy wzbudzania – w sobie i innych – wątpliwości. (…) wiele osób z humanistycznym wykształceniem znakomicie radzi sobie na rynku pracy. Takie intelektualne zaplecze pozwala na wyjątkowe spojrzenie na rzeczywistość, co w dłuższej perspektywie ma również praktyczne zastosowanie. – mówi w materiale dr Rafał Majda.


Pełen tekst wywiadu z dr Rafałem Majdą -> https://www.tygodnikpowszechny.pl/humanistyka-to-r...


W Dodatku możemy również przeczytać recenzje pięciu nominowanych dzieł - są nimi następujące prace:

  • Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej, Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Tom I i II,
  • Michała Mencfela, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia,
  • Adama Kirpszy, Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej,
  • Joanny Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku),
  • Doroty Sajewskiej, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny.


Odnośnik do recenzji -> https://www.tygodnikpowszechny.pl/nagroda-kotarbin...


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Tajniki targów i Warsaw Moto Show
Następna wiadomość Zmiany klimatu to realne zagrożenie?