13 września, 2017 r.

Jak będą wyglądały miasta współczesnego świata?

Jak będą wyglądały miasta współczesnego świata?

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniu 12 października 2017 r. sympozjum Urban Resilience and Sustainability Science.


Sympozjum zgromadzi licznych znamienitych gości z Japonii, Szwecji i Polski. Dyskusja będzie dotyczyła przyszłości badań poświęconych zrównoważonemu rozwojowi miast w Polsce, a także możliwości nawiązywania bliższej współpracy badawczej między polskimi i japońskimi badaczami. Prezentacje i dyskusje poruszą tematykę projektowania miast przygotowanych na wyzwania współczesnego świata, a także szerszych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i naukowymi podstawami zrównoważonego rozwoju.


Wśród zaproszonych gości znajdują się wybitne autorytety z zagranicy, w tym profesor Kazuhiko Takeuchi, wicerektor Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio, czy profesor Thomas Elmqvist z Uniwersytetu Sztokholmskiego. Delegacja z Japonii będzie składała się z przedstawicieli instytutu Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S) funkcjonującego na Uniwersytecie Tokijskim, wiodącego ośrodka zajmującego się nauką na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród polskich prelegentów znajdą się m.in. profesor Michał Kleiber, profesor Piotr Matczak oraz profesor Andrzej Mizgajski.


Czym jest koncepcja zrównoważonego rozwoju?

Ponad połowa ludności świata mieszka współcześnie w miastach. Wiążą się z tym liczne wyzwania w kontekście zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza degradacja systemów przyrodniczych miast, a także rosnące zagrożenia związane z wystąpieniem niespodziewanych zdarzeń takich jak katastrofy naturalne czy kryzysy społeczne i gospodarcze. Z drugiej strony, pojawiają się nowe możliwości organizacji miast i zarządzania nimi, tak aby lepiej przygotować je do zmieniającego się otoczenia. W 2015 roku sformułowano pod egidą ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju, które określają kierunki działań tak, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy i bezpieczny porządek społeczno-gospodarczy na świecie do roku 2030.


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ jest wiodącym w kraju ośrodkiem, w którym prowadzone są tego typu badania na międzynarodową skalę. Realizowane są tu międzynarodowe projekty takie jak: GREEN SURGE – Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy (www.greensurge.eu) i ENABLEEnabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions (www.projectenable.eu). Zrealizowano również pionierski w skali kraju projekt Ekomiasto http://www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/, którego celem było przygotowanie programu nauczania i podręczników dotyczących zrównoważonego rozwoju miast. Efektem projektu są unikatowe w Polsce studia pierwszego stopnia „Ekonomia Miasta Zrównoważonego”. Studia wykształcą specjalistów, którzy będą planować i zarządzać rozwojem miast, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.


zaproszenie na sympozjum_EN


W celu rejestracji udziału, a także by otrzymać dalsze informacje nt. sympozjum, prosimy o kontakt z Magdaleną Ciepielewską-Biernacką (magdalena.ciepielewska@uni.lodz.pl). Rejestracja jest możliwa do 30 września br. Udział w sympozjum jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Sympozjum będzie prowadzone w języku angielskim.


Materiał źródłowy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Nieruchomości UŁ na sprzedaż
Następna wiadomość Urban Resilience and Sustainability Science