17 kwietnia, 2018 r.

Jarosław Gowin na posiedzeniu Senatu UŁ

Jarosław Gowin na posiedzeniu Senatu UŁ

Wczoraj 16.04.2018 r. odbyło się robocze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego. Gościem spotkania był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Dyskusja dotyczyła Ustawy 2.0.


Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla nauki lub Ustawą 2.0, ma zastąpić cztery obecnie obowiązujące ustawy: ustawę o zasadach finansowania nauki, prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.


Wyjściowy projekt ustawy Jarosław Gowin przedstawił we wrześniu 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Od tego momentu trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu. Prezentowany projekt będzie zawierał zmiany, zgłoszone przez różne środowiska podczas konsultacji i uwzględnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Resort nauki pragnie, by nowa ustawa zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r.


20180416_2597


20180416_2547


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Uniwersytet Łódzki na Targach CSR
Następna wiadomość Śniadanie z przedsiębiorcą