28 lipca, 2017 r.

Książka o terroryzmie

Książka o terroryzmie

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ; na zdjęciu: Współautorzy książki (od lewej) dr Michał Marcin Kobierecki, prof. Tomasz Domański, prof. Radosław Bania i prof. Ryszard Machnikowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

„Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne” to jedno z najnowszych wydawnictw Uniwersytetu Łódzkiego, autorstwa naukowców z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ: prof. Tomasza Domańskiego, prof. Radosława Bani, prof. Ryszarda Machnikowskiego, prof. Jacka Reginia - Zacharskiego, dr. hab. Stanisława Kosmynki, dr. Roberta Czuldy, dr. Marka Wojtaszka, dr. Michała Marcina Kobiereckiego i dr. Marka Stelmacha – naukowców od lat zajmujących się tą tematyką. To pierwsze na polskim rynku wydawniczym, tak szerokie opracowanie dotyczące terroryzmu w różnych miejscach świata. Konferencja prasowa promująca tę książkę odbyła się 25 lipca.


Bezpośrednim impulsem do przygotowania publikacji stał się wzrost zagrożenia terroryzmem w Europie po zamachach w Paryżu w 2015 r. oraz szeroka dyskusja dotycząca różnych aspektów tego zjawiska, która nasiliła się po kolejnej serii zamachów w Brukseli, Nicei i Berlinie w 2016 r.


- Autorzy rozdziałów zamieszczonych w książce specjalizują się w analizie wybranych wydarzeń, procesów, miejsc, relacji czy funkcji powiązanych z problematyką terroryzmu. Zjawisko to występuje bowiem na wszystkich kontynentach oraz dotyczy bardzo różnych grup społecznych i uwarunkowań politycznych. Czytelnik będzie mógł prześledzić różne konteksty terroryzmu w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Ameryce Łacińskiej czy krajach Bliskiego Wschodu – mówi prof. Tomasz Domański, pod redakcją którego powstała książka.


Praca zawiera także opracowania dotyczące wydarzeń sportowych jako celów ataków terrorystycznych oraz lotnisk jako przestrzeni cyfrowej kontroli mobilnego społeczeństwa.


Link do książki: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/miedzynaro...


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Łodzianie nie gęsi…
Następna wiadomość Architektoniczny spacer na urodziny Łodzi