16 sierpnia, 2018 r.

Mówią o nas w Tokio – echa Staff Week’u na UŁ i UJ

Mówią o nas w Tokio – echa Staff Week’u na UŁ i UJ

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Uniwersytet Łódzki stwarza przestrzeń do wymiany myśli i rozwoju. Czerwcowe spotkanie pracowników uczelni wyższych z kilkunastu krajów zaowocowało nawiązaniem wspaniałych kontaktów. JUN lizuna z Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych zainspirowany energią i walorem merytorycznym Staff Training Week w Polsce, zgłosił podobny projekt na swojej uczelni.


Pracownicy Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych chętnie dzielą się pomysłami polskich uniwersytetów – UŁ i UJ. Są żywo zainteresowani wysiłkami, podejmowanymi przez instytucje europejskie. Doceniono również odmienioną identyfikację wizualną naszej uczelni.


Po raz pierwszy w Polsce Uniwersytety – Łódzki i Jagielloński – połączyły siły i zorganizowały Joint Staff Training Week dla pracowników uczelni wyższych z kilkunastu krajów świata m.in. Finlandii, Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej.


Szkolenie, w ramach programu Erasmus+, skierowane było do pracowników administracyjnych, specjalizujących się w tematyce współpracy z zagranicą, promocji, marketingu, oraz działań związanych z internacjonalizacją.


Wydarzenie objęło przede wszystkim praktyczne przykłady działań promocyjnych realizowanych zarówno przez UJ jak i UŁ – obie uczelnie mają w tym zakresie bogate doświadczenie, którym podzielą się z uczestnikami.


Szkolenie odbyło się w dniach 18-22 czerwca br. Pierwsze dwa dni uczestnicy spędzili w Krakowie, a następne dwa w Łodzi.


Materiał źródłowy: BWZ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji
The University of Lodz fosters the exchange of ideas and growth. The meeting of higher education staff form a number of countries, which was organised in June, resutled in numerous professional contacts. Jun lizuna from the Tokyo University of Foreign Studies, inspired by the program and the energy of the Joint Staff Training Week in Poland, suggested to conduct a similar training at his university.


The staff of the Tokyo University of Foreign Studies readily shared with their fellow workers the projects of Polish universities – the UL and UJ. They are keenly interested in the efforts and activities of European institutions. Our visual identification has also been recognised for its merit.


2 Polish universities – the Jagiellonian University and University of Lodz – joined efforts and for the first time in Poland organised a Joint Staff Training Week for professionals from Finland, France, Sweden, Great Britain, Japan and South Corea.


The training within the framework of the Erasmus+ Programme was intended for the administration staff specialising in the fields of international relalations, PR, marketing as well as internationalisation.


The meeting was mainly devoted to pracical applications of PR projects carried out by the UJ and the UL as both universities can pride themselves in a rich experience in the field.


The training took place from 18th to 22nd June 2018. The first two days the participants spent in Cracow, and the remaining time in Lodz.Poprzednia wiadomość Dr Aneta Nowak-Piechota wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów
Następna wiadomość Dzień Edukacji Narodowej na UŁ