30 stycznia, 2018 r.

Nagroda im. Kotarbińskiego

Nagroda im. Kotarbińskiego

Nabór prac do Konkursu im. Pierwszego Rektora Tadeusza Kotarbińskiego został zakończony. W tym roku w szranki stanie aż 71 prac. Zgłoszenia dokonały uczelnie, wydawnictwa, instytuty naukowe.


Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.


Każda z trzech minionych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Wszystkie te prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału Konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym. Trójka dotychczasowych laureatów Nagrody – prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN) i dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) – reprezentuje nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazuje, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale zarazem określona postawa etyczna i otwarte podejście świata. Dr hab. Sajewska, ostatnia laureatka Nagrody, przekazała wygraną na cele charytatywne.


W ciągu trzech edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.


Patronem Nagrody jest pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.


Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace dostaną się do ostatniego etapu Konkursu, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy prac.


Więcej informacji o Konkursie oraz Regulamin można znaleźć na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość O nowej roli komornika na WPiA
Następna wiadomość UŁ komentuje: „Polskie obozy śmierci”