1 grudnia, 2016 r.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy

Profesor Bogusław Śliwerski z Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu otrzymał, jako jeden z sześciu naukowców w Polsce, nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy.

Zainteresowania naukowe Profesora Śliwerskiego koncentrują się na interdyscyplinarnych badaniach oświatowych w zakresie innowacji pedagogicznej, pedagogiki porównawczej i makropolityki w obszarze szkolnictwa wyższego, powszechnego oraz alternatywnego.

Profesor jest autorem wielu rozpraw znaczących dla badań współczesnej myśli pedagogicznej; ponadto zainspirował środowisko szkolne Łodzi oraz wielu innych miast do tworzenia „klas autorskich i innowacyjnych” w szkolnictwie państwowym, dzięki współpracy zagranicznej doskonalił pedagogów i upowszechniał w Polsce najnowsze osiągnięcia pedagogiczne innych krajów. Od 1992 Profesor Śliwerski prowadzi cyklicznie, co 3 lata, międzynarodowe konferencje o edukacji alternatywnej. W dotychczasowych siedmiu edycjach uczestniczyło w nich łącznie przeszło 2100 naukowców i nauczycieli-innowatorów z krajów europejskich.

Nagrodę za wybitny dorobek naukowy wręczył , w czwartek 24 listopada 2016 roku, Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na uroczystości nagrodzono ponadto trzy zespoły badawcze za osiągnięcia naukowo-techniczne oraz dziesięć rozpraw habilitacyjnych i dwadzieścia pięć doktorskich.

Gratulujemy!

Poprzednia wiadomość Bal Noworoczny 2017
Następna wiadomość Nagroda Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego