21 maja, 2017 r.

Narodowy Kongres Nauki już za tydzień

Narodowy Kongres Nauki już za tydzień

fot. Filip Szkopiński, Szkoła Filmowa w Łodzi

„Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” będzie tematem konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w Łodzi w dniach 25-26 maja 2017 r. Konferencję wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje łódzkie środowisko akademickie. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu, ważnym dla przyszłości edukacji wyższej i nauki zapowiedziało ponad 600 osób.


Obrady toczyć się będą w EC1 Łódź – Miasto Kultury, jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych w centrum miasta. Dziś w Hali Maszyn zebrali się na konferencji prasowej prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi oraz rektorzy Politechniki Łódzkiej, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Filmowej, Uniwersytetu Medycznego i oczywiście Uniwersytetu Łódzkiego.


– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy szerokim udziale przedstawicieli środowiska akademickiego przygotowuje całkowicie nowy ład w nauce i szkolnictwie wyższym. Celem planowanych zmian jest to, aby osiągnięcia polskich badaczy znalazły się w światowej czołówce, a polskie uczelnie zapewniały kształcenie na najwyższym poziomie i zostały docenione w światowych rankingach. Finansowanie uczelni ze środków publicznych, wokół którego koncentrować się będzie łódzka konferencja, stanowi jedno z ważniejszych wyzwań i jeden z najistotniejszych elementów powstającego nowego modelu nauki i edukacji wyższej – powiedział prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni i dodał, że będzie to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Łodzi Akademickiej, ale także dla miasta.


– Wydarzenie tej rangi jest rzeczywiście niezmiernie dla nas istotne, bo chcemy aby właśnie takie ważne spotkania pomagały w prezentacji nowego wizerunku Łodzi – potwierdziła Hanna Zdanowska.


Łódzka konferencja jest przedostatnią z cyklu poprzedzającego Narodowy Kongres Nauki zaplanowany w Krakowie na 19 i 20 września 2017 roku. Dyskusje prowadzone w czasie tych spotkań są ważnym elementem procesu powstawania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


– To bardzo istotne aby właśnie teraz jak najwięcej rozmawiać o nowym modelu polskiego szkolnictwa. Te zmiany zakładają powstanie trzech zasadniczych grup uczelni: badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Uniwersytet Łódzki chce być uczelnią o charakterze badawczym i przyjmować na studia najzdolniejszych kandydatów, ale chcemy także wiedzieć jak będą finansowane uczelnie w poszczególnych grupach – powiedział prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ.


W czasie dwudniowej konferencji odbędzie się szeroka debata w gronie ekspertów z polskich i zagranicznych uczelni oraz MNiSW. Konferencję rozpocznie wystąpienie programowe wicepremiera Jarosława Gowina, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Wśród kluczowych tematów konferencji są m.in. modele finansowania i ich powiązanie ze strategią rozwoju w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz finansowe stymulowanie i wspieranie doskonałości naukowej i dydaktycznej. Poruszone zostaną też zagadnienia dotyczące finansowania działalności studenckiej oraz systemu pomocy materialnej dla studentów, a także kwestie finansowania grantowego oraz nakładów na infrastrukturę badawczą. Omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych.


Program konferencji dostępny jest na stronie.Poprzednia wiadomość Studenckie Granty Badawcze - wykład
Następna wiadomość Znamy laureatów konkursu na tłumaczenie wierszy Rektora T. Kotarbińskiego