23 sierpnia, 2017 r.

Nominacja w konkursie EDUinspiracje 2017

Nominacja w konkursie EDUinspiracje 2017

Źródło: EDUinspiracje

Uniwersytet Łódzki został nominowany w kategorii Edukacja szkolna do nagrody EDUinspiracje 2017 za projekt pt. Dystelf2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language.


Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs ma na celu promocję rezultatów projektów wśród instytucji oraz wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia.


Nominowany projekt Dystefl2 był rozwinięciem projektu Dystefl, w ramach którego zostały opracowane materiały kursowe przeznaczone do kształcenia i doskonalenia nauczycieli języka angielskiego jako obcego z zakresu pracy (efektywnego zindywidualizowania, zróżnicowania i dostosowania metod nauczania) z uczniem z dysleksją – a więc uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, mającym specjalne potrzeby edukacyjne.


Głównymi celami projektu było upowszechnienie dobrej praktyki wypracowanej w ramach projektu Dystefl oraz udoskonalenie i uzupełnienie materiałów kursowych o nowe zasoby (również multimedialne) i baterię testów służących weryfikacji osiągniętych założonych wyników kształcenia na poziomie poszczególnych unitów kursu oraz całego kursu.


Dystefl i Dystefl2 zostały zrealizowane przez międzynarodowe konsorcja koordynowane przez Uniwersytet Łódzki w ramach programów: Uczenie się przez całe życie – Comenius oraz Erasmus+. Projekt Dystefl otrzymał główną nagrodę ELTons w kategorii na najlepszy i najbardziej innowacyjny kurs („Excellence in Course Innovation”) certyfikat European Language Label, Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.


Nominowane projekty zostaną ocenione, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: znaczenie, działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty, wpływ i oddziaływanie, innowacyjność, możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się w listopadzie.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Łódzki Detal
Następna wiadomość Rozstrzygnięcie konkursu MINIATURY