11 lipca, 2018 r.

Nowi profesorowie na UŁ

Nowi profesorowie na UŁ

fot. Grzegorz Jakubowski

74 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki otrzymało nominacje profesorskie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.


Wśród wyróżnionych znalazło się trzech naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Są to prof. Marcin Palusiak - profesor nauk chemicznych, prof. Dorota Samborska-Kukuć - profesor nauk humanistycznych oraz prof. Bogusława Urbaniak - profesor nauk ekonomicznych. Uroczystość odbyła się w 21 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Przedstawiamy sylwetki nowych profesorów:


Prof. dr hab. Marcin Palusiak

Kierownik Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UŁ. W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ, w 2005 obronił pracę doktorską w dziedzinie chemii strukturalnej, a w 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego (tematyka habilitacji w dziedzinie fizycznej chemii organicznej). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z naturą wiązania chemicznego, słabymi oddziaływaniami wewnątrz i międzycząsteczkowymi, analizą topologiczną rozkładu gęstości elektronowej, efektami π-elektronowymi oraz aromatycznością. W swoich badaniach stosuje metody obliczeniowe bazujące na teorii kwantowo-chemicznej oraz techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kryształach związków organicznych i metaloorganicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych w pismach o zasięgu międzynarodowym.


Prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

Kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym UŁ. Absolwentka filologii polskiej, w 2001 roku obroniła rozprawę doktorską Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku. Habilitację – z wyróżnieniem Rady Wydziału – uzyskała w 2010 r. na podstawie rozprawy Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) – pisarz i wydawca. Dorota Samborska-Kukuć jest historykiem literatury, kresoznawcą, genealogiem, biografem. Zajmuje się – jako literaturoznawca – przede wszystkim dziewiętnastowiecznością, szczególnie zaś zjawiskami i fenomenami pogranicznymi (Białoruś, Inflanty) oraz – jako genealog – rekonstruowaniem i korygowaniem biografii głównie postaci i rodzin związanych z literaturą. Współpracuje z Polskim Słownikiem Biograficznym. Opublikowała 10 książek (w tym 7 monografii, podręcznik akademicki, edycję dzieła literackiego, teksty źródłowe) oraz ponad 100 artykułów naukowych.


Prof. dr hab. Bogusława Elżbieta Urbaniak

Dyrektor Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, od ponad 40 lat związana z Uniwersytetem Łódzkim. Absolwentka kierunku ekonomia, doktor hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, ekonomiki rynku pracy. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje także zarządzanie zasobami ludzkimi oraz politykę społeczną. Specjalizuje się w problematyce wielowymiarowych uwarunkowań aktywności osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki emerytalnej, polityki zatrudnienia oraz zarządzania starzejącymi się zasobami pracy. Autorka ponad dwustu publikacji, bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.


Gratulujemy!


Więcej informacji na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej -> http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,84,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Turystyka kulinarna
Następna wiadomość Humanistyka dla każdego