23 marca, 2018 r.

O Ustawie 2.0 w UŁ

O Ustawie 2.0 w UŁ

fot. UŁ (Adam Wróbel)

Uniwersytet Łódzki był gospodarzem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Władze 19 uczelni dyskutowały o przyszłym kształcie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller.


Rektorzy i prorektorzy polskich uniwersytetów mieli szereg pytań do ministra związanych z rozwiązaniami proponowanymi w Ustawie, między innymi finansowaniem badań i samych uczelni, sposobem oceny jednostek naukowych i nową organizacją zarządzania uniwersytetami.


- Jeśli chcemy żeby nauka polska i polskie badania znalazły się w tzw. ekstraklasie, nakłady finansowe muszą się znacznie zwiększyć. Wiemy już, że taka wola ze strony ministerstwa jest. To oczywiście długi proces, ale jest szansa, że nam się to uda – powiedział prof. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przewodniczący KRUP.


- Senat Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2017 roku wyraził swoje wątpliwości co do niektórych rozwiązań w poprzednim kształcie projektu Ustawy 2.0. Cieszymy się, że większość naszych obaw została rozwiana – powiedział gospodarz spotkania, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoni Różalski.


Minister Piotr Müller zapewnił, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma podnieść poziom badań i kształcenia w Polsce. Zmieni się wiele spraw, między innymi wprowadzone mają być rady uczelni jako ciała doradcze senatów, zwiększyć się mają wynagrodzenia pracowników naukowych, a studentów, którzy nie podejmują studiów lub ewidentnie unikają nauki, będzie można dużo łatwiej skreślić z listy. Wyselekcjonowane zostaną również uczelnie badawcze, czyli jednostki, które będą skupiać się na projektach naukowych i ograniczą z związku z tym działalność dydaktyczną.


- Zgodnie z naszym harmonogramem Ustawa powinna zostać przyjęta przez Parlament w maju, a w czerwcu liczymy na podpis Pana Prezydenta. Przepisy wejdą w życie 1 października 2018 roku. Uczelnie będą miały rok, żeby dostosować swoje statuty do nowego prawodawstwa. Obecnie przewidujemy 2-3 miesiące kolejnych konsultacji z uczelniami – mówił minister Piotr Müller.


Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Jej głównym celem jest zacieśnianie współpracy między polskimi uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości.


KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).


KRUP powołał komisje zajmujące się różnymi obszarami tematycznymi: Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w 1998 roku, Uniwersytecką Komisję Nauki w 2001 roku, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji w 2002 roku, Uniwersytecką Komisję Finansową w 2004 roku i Uniwersytecką Komisję Kształcenia w 2016 roku.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Dlaczego nasz mózg lubi czytanie?
Następna wiadomość Marzec 68’ – tablica pamięci