Pierwsza publikacja o twórczości Krzysztofa Koehlera

Powstała pierwsza monograficzna publikacja dotycząca twórczości Krzysztofa Koehlera. To nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego z serii „Projekt: Egzystencja i Literatura” poświęcona twórczości wybitnych polskich pisarzy – „Krzysztof Koehler. Uczestnictwo” autorstwa Jakuba Beczka.

Przy okazji refleksji o twórczości Krzysztofa Koehlera Jakub Beczek opowiada także historię jego publicznej działalności: od „bruLionu”, przez publicystykę w mediach publicznych, po karierę naukowca. Ta droga intelektualisty, budowana świadomie, z pasją i odwagą, jest ciekawym punktem odniesienia i zachęca do polemiki i z książką, i z samym poetą.

Autor zastosował klucz chronologiczny, ale problematyzuje go w odniesieniu do kategorii podmiotowości przyjmowanych kolejno przez poetę ról: turysty, pielgrzyma, „partyzanta prawdy”. Możemy dzięki temu śledzić stałość i zmienność formuły klasycyzmu, a przede wszystkim dostrzec sproblematyzowane wątki tematyczne poszczególnych etapów twórczości, usytuować je w kontekście tożsamościowym, a także ujrzeć towarzyszące im przemiany poetyki - od erudycyjnego nadmiaru z utworów debiutanckich po mistyczną lapidarność i eliptyczność wierszy „mistycznych”.

Więcej o książce w księgarni Wydawnictwa.

Pojekt: Egzystencja i Literatura

Seria poświęcona jest wybitnym polskim pisarzom – ich twórczości ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt egzystencjalny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu odczytywania sensów rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej sfer – społecznej, politycznej, etycznej, kulturowej, metafizycznej. Istotnymi kategoriami wyjaśniającymi pisarskie dzieło są w tym przypadku biografia, tożsamość oraz kształtujące je szeroko rozumiane doświadczenie: cielesne i zmysłowe, psychiczne i społeczne, historyczne i polityczne, etniczne i estetyczne, religijne i duchowe.

Materiał: WUŁ