8 września, 2017 r.

Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

Źródło: Biobank Łódź

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e - Czlowiek.pl".


Prestiżowy konkurs przeprowadziło Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Warto podkreślić, iż w skali Polski tylko 5 wniosków uzyskało wymaganą liczbę punktów i uzyskało dofinansowanie.


Finansowanie dla projektu Uniwersytetu Łódzkiego wynosi 6.669.971,00 PLN. Jest to pierwszy projekt UŁ, który został złożony i uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Głównym celem projektu jest udostępnienie genetycznych zasobów Biobanku UŁ i Katedry Antropologii UŁ na platformie dostępnej w internecie, w sposób ułatwiający ich ponowne wykorzystanie.


Cenne informacje, będące wynikiem analiz danych uzyskanych przez badaczy z UŁ, zostaną zamieszczone na platformie skierowanej do jednej z największej grupy odbiorców – internautów.


-Chcemy przyczynić się do wyznaczenia nowych standardów w dziedzinie cyfrowego udostępniania danych naukowych. Planowana jest platforma o charakterze e-muzeum, gdzie kontekst naukowy przeplatać się będzie z treścią o charakterze popularno-naukowym –mówi mgr inż. Błażej Marciniak, współtwórca projektu, pracownik Biobanku Łódź Uniwersytetu Łódzkiego.


Na platformie przedstawiona zostanie szeroka charakterystyka antropologiczna i genetyczna populacji ludzkich centralnej Polski w okresie od Państwa Piastów do początku XIX wieku. Zaprezentowane zostaną również, przetworzone na potrzeby portalu, dane genetyczne dotyczące współczesnych Polaków, np. w kontekście czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i częstości występowania osób narażonych na wystąpienie choroby.


-Projekt przyczyni się w sposób przełomowy do wzrostu ilości publicznie dostępnych danych – siedem miliardów pól danych na temat ludzkiego genomu (polskiej populacji na próbie 6400 osób) czeka na udostępnienie. Ponadto zbiór zostanie wzbogacony o zasoby Katedry Antropologii. Poznamy blisko 200 genomów Polaków na przestrzeni ośmiuset lat – dodaje Błażej Marciniak.


Planowany do realizacji zakres cyfryzacji kolekcji szkieletowej z okresu od XI do początku XIX wieku, pochodzącej z pięciu stanowisk archeologicznych (cmentarzysk) zlokalizowanych w rejonie Brześcia Kujawskiego na Kujawach, obejmie pozyskanie cyfrowego zapisu sekwencji aDNA (ancient DNA - DNA starożytne).


Jak doszło do powstania projektu?


-W ostatnich dziesięcioleciach każdego dnia ośrodki naukowo-badawcze generują ogromne ilości danych (big data – wielkie dane) o znacznej wartości naukowej. W Polsce wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak porządkowanie i ułatwianie dostępu do danych naukowych w dalszym ciągu jest mało popularną praktyką. Źródłem tego problemu jest, między innymi, brak otwartości kadry naukowo-badawczej na proces ogólnoświatowej cyfryzacji ściśle związany ze specyfiką zawodu i reguł panujących w placówkach badawczych –mówi Błażej Marciniak.

-W erze wielkich danych największym wyzwaniem nie jest samo przeprowadzanie eksperymentów badawczych, lecz możliwość opracowania systemu łatwej wymiany danych i co najważniejsze przeprowadzenie właściwej ich analizy. Dane udostępnione na platformie e-Czlowiek.pl będą podstawą dla różnego rodzaju analiz, raportów, pozwolą na zdefiniowanie zagrożeń zdrowotnych i wdrożenie w miejscach, gdzie to konieczne, odpowiednich programów informacyjnych lub profilaktycznych –dodaje Marciniak.


Jednostka Biobank Łódź Uniwersytetu Łódzkiego współtworzy Polską Sieć Biobanków.


Materiał źródłowy: Biobank Łódź, UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: BUŁa perłą architektury
Następna wiadomość Międzynarodowa konferencja naukowa na WPiA