26 marca, 2019 r.

Projekt nowego statutu UŁ

Projekt nowego statutu UŁ

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uniwersytet Łódzki jest zobowiązany do uchwalenia nowego statutu, który wejdzie w życie od nowego roku akademickiego. Konsultacje projektu Statutu UŁ odbywają się w okresie od 27 marca do 17 maja 2019 r. i zostały podzielone na dwie fazy. Pierwsza faza konsultacji została zakończona, a w jej wyniku powstał ostateczny projekt Statutu UŁ.
Ostateczny projekt Statutu UŁ - kliknij tutajW pierwszej fazie konsultacji, która trwała do 14 kwietnia 2019 r. każdy członek naszej wspólnoty akademickiej mógł zapoznać się z tekstem projektu na stronie internetowej UŁ i zgłosić swoje uwagi i propozycje bezpośrednio do Biura Rektora na adres: br@uni.lodz.pl. Propozycje te były rozpatrywane przez Kolegium Rektorskie, zaś zmiany projektu zostały przekazane Komisji Statutowej do nadania im ostatecznego kształtu. Niezależnie od tego, odbyły się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne Rektora UŁ i osób pracujących nad projektem z zainteresowanymi pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu. Spotkania te były otwarte dla wszystkich członków wspólnoty naszej Uczelni. Efekty tych spotkań także były brane pod uwagę przy ostatecznej redakcji projektu.


List Rektora z odpowiedziami na pytania do projektu Statutu UŁ - kliknij tutajUwagi zgłoszone do projektu Statutu w ramach konsultacji - kliknij tutajDruga faza konsultacji nastąpi wraz z przekazaniem przez Komisję Statutową i Organizacyjną UŁ projektu Statutu Radzie Uniwersytetu Łódzkiego oraz organizacjom związkowym działającym w Uniwersytecie, celem formalnego zaopiniowania projektu, do czego zobowiązują przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Równolegle jednak projekt będzie udostępniony na stronie internetowej Uniwersytetu, aby każda zainteresowana osoba mogła zapoznać się z jego ostateczną wersją. Na tym etapie konsultacji ewentualne propozycje będą mogły być przekazane - za pośrednictwem dziekanów i senatorów reprezentujących poszczególne jednostki i grupy pracownicze oraz przedstawicieli doktorantów i studentów - do rozpatrzenia bezpośrednio na posiedzeniu Senatu. Ta faza konsultacji potrwa do 17 maja 2019 r. Przed przekazaniem Senatowi, zgłoszone propozycje będą zaopiniowane zarówno przez Kolegium Rektorskie, jak i Komisję Statutową i Organizacyjną UŁ.


Jednocześnie informujemy, że Rektor zamierza wystąpić do Senatu o wprowadzenie do planu posiedzeń nadzwyczajnego posiedzenia poświęconego rozpatrzeniu i głosowaniu nad projektem Statutu dnia 27 maja 2019 r./10 czerwca 2019 r.

Pierwotny projekt Statutu UŁ - kliknij tutajPismo Rektora w sprawie prac nad statutem UŁ - marzec 2019 r.

Poprzednia wiadomość Miłość w czasach sztucznej inteligencji | UŁ w Empiku
Następna wiadomość O najnowszych trendach w logistyce na UŁ