26 marca, 2019 r.

Projekt nowego statutu UŁ

Projekt nowego statutu UŁ

Szanowni Państwo – Pracownicy, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Łódzkiego,

zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uniwersytet Łódzki jest zobowiązany do uchwalenia nowego statutu, który wejdzie w życie od nowego roku akademickiego. Informuję Państwa, że projekt statutu został już przygotowany i zostanie poddany szerokiej wewnętrznej konsultacji w ramach naszej Uczelni.
Projekt statutu UŁ - kliknij tutaj
Konsultacje projektu statutu UŁ odbędą się w okresie od 27 marca do 17 maja 2019 r. i podzielone zostaną na dwie fazy.


W pierwszej fazie konsultacji, która potrwa do 14 kwietnia 2019 r. każdy członek naszej wspólnoty akademickiej będzie mógł zapoznać się z tekstem projektu na stronie internetowej UŁ i zgłosić swoje uwagi i propozycje bezpośrednio do Biura Rektora na adres: br@uni.lodz.pl. Propozycje te będą rozpatrzone przez Kolegium Rektorskie, zaś ewentualne zmiany projektu będą przekazane Komisji Statutowej do nadania im ostatecznego kształtu. Niezależnie od tego, odbędą się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne Rektora UŁ i osób pracujących nad projektem z zainteresowanymi pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu, na które serdecznie Państwa zapraszam. Planowane miejsca i terminy, to: 2 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w auli im. Wacława Szuberta ul. Lindleya 5 oraz 8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w auli Wydziału Filologicznego UŁ ul. Pomorska 171/173. Spotkania te będą otwarte dla wszystkich członków wspólnoty naszej Uczelni – każdy będzie mógł przyjść i wyrazić swoje stanowisko lub zadać pytanie. Oczywiście, efekty tych spotkań także będą brane pod uwagę przy ostatecznej redakcji projektu.


Druga faza konsultacji nastąpi wraz z przekazaniem przez Komisję Statutową i Organizacyjną UŁ projektu statutu Radzie Uniwersytetu Łódzkiego oraz organizacjom związkowym działającym w Uniwersytecie, celem formalnego zaopiniowania projektu, do czego zobowiązują przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Równolegle jednak projekt będzie udostępniony na stronie internetowej Uniwersytetu, aby każda zainteresowana osoba mogła zapoznać się z jego ostateczną wersją. Na tym etapie konsultacji ewentualne propozycje będą mogły być przekazane - za pośrednictwem dziekanów i senatorów reprezentujących poszczególne jednostki i grupy pracownicze oraz przedstawicieli doktorantów i studentów - do rozpatrzenia bezpośrednio na posiedzeniu Senatu. Ta faza konsultacji potrwa do 17 maja 2019 r. Przed przekazaniem Senatowi, zgłoszone propozycje będą zaopiniowane zarówno przez Kolegium Rektorskie, jak i Komisję Statutową i Organizacyjną UŁ.


Jednocześnie informuję, że zamierzam wystąpić do Senatu o wprowadzenie do planu posiedzeń nadzwyczajnego posiedzenia poświęconego rozpatrzeniu i głosowaniu nad projektem statutu dnia 27 maja 2019 r./10 czerwca 2019 r.


Prof. dr hab. Antoni Różalski
Rektor Uniwersytetu ŁódzkiegoPismo Rektora w sprawie prac nad statutem UŁ

Poprzednia wiadomość Miłość w czasach sztucznej inteligencji | UŁ w Empiku
Następna wiadomość O najnowszych trendach w logistyce na UŁ