19 października, 2017 r.

Projekt z UŁ nominowany w konkursie LUMEN 2017

Projekt z UŁ nominowany w konkursie LUMEN 2017

Decyzją Kapituły Konkursu LUMEN 2017, projekt pt. „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)” otrzymał nominację do nagrody w kategorii „Współpraca”.


Konkurs LUMEN ma na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi. W tym roku partnerem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rektorów Polskich.


Nominowany projekt został zgłoszony przez profesor Anetę Pawłowską z Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami i realizatorami przedsięwzięcia są ponadto: dr Julia Sowińska-Heim, Katedra Historii Sztuki UŁ, dr Anna Wendorff, Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ, dr Kinga Klimczak, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki UŁ, Paulina Dzwonkowska, edukator z Muzeum Miasta Łodzi, Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi, oddział ms1, Fundacja „Kultury Bez Barier”, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki.


Koncepcja dotyczy stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1 i ms2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury oraz wspieranie integracji społecznej. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego oraz zbadanie potrzeb niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania, a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkolili swój warsztat. Poprzez udział w przedsięwzięciu studenci kształtowali nowe umiejętności i nawiązywali cenne relacje pracując w środowisku pozauczelnianym. Podjęte działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu. Przede wszystkim w projekcie nastąpiła aktywizacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i niedowidzących) i znaczące ułatwienie im dostępu do zbiorów łódzkich muzeów.


Do Konkursu LUMEN 2017 zgłoszono łącznie 56 projektów z 35 uczelni z całej Polski. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła po trzy najlepsze projekty w każdej z trzech głównych kategorii konkursowych, a także w kategorii nagród specjalnych. Lista nominowanych projektów jest dostępna na stronie Konkursu www.lumen.edu.pl.


Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni i uhonorowani podczas uroczystej Gali w dniu 13 listopada, będącej częścią tegorocznej konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2017.


Materiał źródłowy: Katedra Historii Sztuki WF-H UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Fintech – bankowość przyszłości?
Następna wiadomość Tajniki targów i Warsaw Moto Show