13 marca, 2019 r.

Przystąpienie do projektu EUROPARTNER

Przystąpienie do projektu EUROPARTNER

11 marca 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie inicjujące projekt EUROPARTNER. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni z Białorusi, Hiszpanii, Niemiec, Łotwy i Norwegii przystępujący do projektu. Inicjatywa jest finansowana przez NAWA w ramach akcji International Academic Partnership Programme.W spotkaniu zainicjowanym przez kierownika projektu, prof. Marię Bryszewską z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ wzięli udział przedstawiciele innych Wydziałów UŁ, którzy mogą być zainteresowani przystąpieniem do wspólnych działań z partnerami z zagranicy oraz przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).Najważniejszym celem spotkania było podpisanie porozumienia o strategicznej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a instytucjami przystępującymi do projektu EUROPARTNER.


_MGL4846Głównym celem projektu jest wspólna praca uczestników konsorcjum nad przygotowaniem konkurencyjnego wniosku do programu Horyzont 2020. Wniosek ma być dedykowany innowacyjnym interdyscyplinarnym i międzysektorowym studiom doktoranckim w ramach konkursu Marii Skłodowskiej-Curie (typu Innovative Training Network). Głównymi działaniami przewidzianymi w projekcie są: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym, opracowanie i złożenie wniosków grantowych, wymiana studentów oraz pracowników.Spodziewanym rezultatem w projekcie będzie również zwiększenie rozpoznawalności partnerstwa, co umożliwi włączanie w kolejne konsorcja projektowe i międzynarodowe sieci współpracy.

W części oficjalnej udział wzięły Władze UŁ, prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego który powitał zgromadzonych oraz prof. Elżbieta Żądzińska, prorektor ds. nauki, która dokonała krótkiej prezentacji naszej uczelni wraz ze wskazaniem na wyzwania stojące przed Uniwersytetem Łódzkim w obliczu ustawy 2.0._MGL4804


Zgromadzeni mogli zapoznać się z różnorodną ofertą programów dotyczących możliwości współpracy w zagranicznych partnerstwach adresowanych do wspólnoty akademickiej. Prezentacji dokonała przedstawicielka NAWA.Następnie swoje instytucje badawcze prezentowali krótko goście reprezentujący:

Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus, (IBCENASB) Białoruś ,

Universidad de Alcala (UA) Hiszpanię,

Universitaet Leipzig (ULei) Niemcy,

Rīga Stradiņš University (RSU) Łotwę.W godzinach popołudniowych partnerzy projektu i przedstawiciele UŁ wzięli udział w spotkaniu roboczym, na którym dyskutowano o szczegółach i możliwych kierunkach współpracy w ramach innych niż biologia czy nauki medyczne dziedzin nauki.

Projekt będzie realizowany do listopada 2020 roku.Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Studenci UŁ uczą polskiego dzieci obcokrajowców
Następna wiadomość Legia Akademicka na UŁ