20 sierpnia, 2018 r.

Stypendia NCN-u dla doktorantów z UŁ

Stypendia NCN-u dla doktorantów z UŁ

Nowe narzędzia spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej, analiza otoczenia regulacyjnego wpływającego na poziom ochrony użytkowników platform internetowych oraz oszacowanie różnorodności oraz ustalenie pochodzenia skorupiaków obunogich (Amphipoda, Gammaridae) zamieszkujących wody słodkie dwóch dużych wysp Morza Śródziemnego – Krety i Sycylii to tematy projektów badawczych doktorantów z naszej uczelni, którzy znaleźli się wśród laureatów konkursu ETIUDA organizowanego przez NCN.


Młodzi badacze – Agnieszka Jabłonowska z Wydziału Prawa i Administracji oraz Monika Toma i Kamil Hupało z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska otrzymali wsparcie finansowe łącznie na kwotę ponad 300 tys. zł. Oprócz wsparcia finansowego odbędą oni również staże w wybranych przez siebie zagranicznych ośrodkach naukowych w USA i Niemczech.


Poniżej opisy zwycięskich projektów badawczych:


Monika Toma, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: Syntetyczna letalność w komórkach nowotworowych indukowana inhibitorami białek naprawy pęknięć DNA


Kamil Hupało, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: Różnorodność i pochodzenie słodkowodnych Amphipoda wysp Morza Śródziemnego


Agnieszka Jabłonowska, Wydział Prawa i Administracji UŁ: Koncepcja otoczenia regulacyjnego a stosunki prawne nawiązywane w gospodarce współpracy


Konkurs ETIUDA skierowany jest do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej i pracujących nad rozprawą doktorską. W tegorocznej edycji przyznano łącznie niemal 15 mln zł na 147 projektów. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. 108 wniosków spłynęło do NCN-u w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, z czego przyznano 44 stypendia o łącznej wartości 4,3 mln zł. W naukach o życiu badacze złożyli 95 wniosków. Spośród nich wyłoniono 39 najlepszych, które otrzymają wsparcie w wysokości 4,1 mln zł.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/
Źródła: Agnieszka Jabłonowska; Monika Toma; Kamil Hupało; NCN

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Doktorantka UŁ zbada handel w Internecie
Następna wiadomość Reforma (?) edukacji