27 września, 2017 r.

Sukces dnia informacyjnego Programu COST

Sukces dnia informacyjnego Programu COST

W dniu 26 września br. na Uniwersytecie Łódzkim odbył się ogólnopolski dzień informacyjny i warsztaty dotyczące przygotowania aplikacji w Programie COST. Organizatorami spotkania, obok Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych Unii Europejskiej.


COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.


Sala Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zgromadziła ponad 100 uczestników, pracowników naukowych i administracyjnych z polskich uczelni wyższych i instytutów naukowych, oraz przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.


Zgromadzonych przywitał prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Grzegorz Urbanek, życząc dobrego merytorycznie spotkania, które zaowocuje podniesieniem zarówno jakości, jak i ilości składanych grantów. Prorektor podkreślił również szczególnie ważną rolę jaką odgrywa praca naukowców w międzynarodowych sieciach badawczych, zwłaszcza w obliczu założeń ustawy 2.0


Pierwszym mówcą był gość z Brukseli – Christer Halen z COST Association, który w języku angielskim, w ramach wprowadzenia, zaprezentował zebranym: dane i statystki dotyczące programu, główne założenia programu COST, zasięg współpracy miedzy partnerami, możliwe obszary nawiązywania współpracy pomiędzy naukowcami, główne aktywności możliwe do dofinansowania w projekcie, roczny budżet na współpracę i wiele innych informacji.


Christer Halen podkreślił szczególne miejsce, w którym odbywa się spotkanie – Łódź, prężnie rozwijające się miasto oraz wyjątkowe zaangażowanie Polski w program COST –udział w ponad 300 akcjach.


36680061163_bc16908f8b_z

37319693932_59f34343bb_zW kolejnej części głos zabrali praktycy - pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Magdalena Łabieniec-Watała z WBiOŚ oraz profesor Izabela Warwas z WE-S dzieląc się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w programie COST.


Jadwiga Mrozowska, reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przybliżyła tematykę krajowego zaangażowania w akcjach COST. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, w jaki sposób naukowiec z Polski może uczestniczyć w działaniach COST? Jak przyłączyć się do bieżących działań?


Szczególnie inspirujący okazał się popołudniowy blok zajęć, prowadzony przez polskich naukowców realizujących projekty w ramach Programu COST. Warsztaty prowadzone przez profesor Danutę Kruk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktora Macieja Maryla z Polskiej Akademii Nauk i profesor Barbarę Klajnert-Maculewicz z Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone były składaniu wniosków na działania COST w ramach różnych grup: nauk ścisłych i technicznych, humanistycznych i społecznych oraz nauk o życiu.


Praktyczny, warsztatowy charakter spotkania, możliwość wymiany doświadczeń między prowadzącymi a uczestnikami i dobra energia sprawiły, że jego uczestnicy wyjechali wzbogaceni o potrzebną wiedzę, pomysły i zachęceni do ubiegania się o własną akcję COST.


Materiały ze spotkania zostaną wkrótce zamieszczone na stronie Centrum Nauki UŁ.


Pełna fotorelacja: https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/albums/7...


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Inauguracja roku akademickiego i wykład Jerzego Czubaka
Następna wiadomość "ŚWIATŁA KOTARBIŃSKIEGO" na Light Move Festival