18 czerwca, 2018 r.

Technologie cyfrowe w służbie edukacji

Technologie cyfrowe w służbie edukacji

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu realizowany jest międzynarodowy projekt, finansowany z programu ERASMUS+, o akronimie EUCiTEC (Inspiring European Citizenship through Educational Technology) - Rozwój europejskich postaw obywatelskich poprzez wykorzystanie technologii edukacyjnych.


Koordynatorem projektu jest University of Hull z Wielkiej Brytanii; partnerami, oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, siedem innych podmiotów edukacyjnych z Polski, Wielkiej Brytanii i Cypru, w tym Liceum Uniwersytetu Łódzkiego.


Głównym celem projektu jest wsparcie dla nauczycieli, trenerów, wykładowców akademickich, po to by zdobyli oni umiejętności i kwalifikacje na miarę XXI wieku.


- Chcemy, aby pedagodzy potrafili w ciekawy i kreatywny sposób wykorzystywać technologie cyfrowe, które pozwolą im zmienić dotychczasowe praktyki pedagogiczne – mówi Monika Chmielecka, koordynator projektu w UŁ.


- Pragniemy przede wszystkim wspierać nauczycieli w ocenie własnych aktualnych umiejętności korzystania z rozwijających się technologii cyfrowych, jak również opracować takie materiały cyfrowe, które będą bardziej angażujące dla uczniów i skoncentrowane na nich –dodaje Chmielecka.


Jakie konkretnie narzędzia cyfrowe powstaną?


Przede wszystkim narzędzie dla nauczycieli i osób szkolących nauczycieli, w którego skład wejdzie interaktywne trójwymiarowe wirtualne środowisko edukacyjne (świat wirtualny); seria e-booków z przykładami nowych metod pedagogicznych uwzględniających opracowywanie własnych treści cyfrowych i kształtujących postawy obywatelskie; internetowy program edukacyjny i szkoleniowy.


Dodatkowo zostanie opracowany kurs online (iTunesU) wspierający potencjalnych uczestników projektu i użytkowników końcowych materiałów i źródeł opracowanych w ramach projektu.


Dla uczniów powstanie zestaw e-booków z przykładami ukazującymi, w jaki sposób mogą oni tworzyć własne treści cyfrowe dotyczące europejskich postaw obywatelskich oraz istotnych kwestii związanych ze społeczeństwem obywatelskim, a także jaki wpływ może mieć połączenie technologii i edukacji skoncentrowanej na uczniu na tradycyjne metody pedagogiczne.


Rozwijając tematykę e-booków, osoby szkolące nauczycieli, we współpracy z nauczycielami, opracują trzy e-booki z przykładami i przetestują je przy współudziale szkół partnerskich i mentorów. Ukażą również, jak można wykorzystać technologie cyfrowe w umacnianiu wspólnych wartości niezależnie od odmiennych uwarunkowań kulturowych, religijnych i narodowych. E-booki będą zawierały przykłady wykorzystania technologii cyfrowych do zachęcenia uczniów, aby postrzegali kwestie społeczne i kulturowe w sposób promujący humanitarne i demokratyczne wartości i zachowania.


Do nauczycieli akademickich będzie adresowany zestaw profesjonalnych akademickich prezentacji konferencyjnych (wraz z materiałami drukowanymi), artykuły w czasopismach akademickich i wystawy.


Całość projektu wesprze interaktywna strona internetowa, która zostanie użyta do publikowania i rozpowszechniania informacji o działaniach w ramach projektu i w której skład będzie wchodził blog aktualizowany przez wszystkich partnerów projektu; ponadto zdecydowano się na dedykowany kanał YouTube służący do dzielenia się konkretnymi przykładami i rozpowszechniania informacji na ich temat oraz publikowania filmów instruktażowych dotyczących europejskiej edukacji obywatelskiej.


- Dzięki rezultatom w projekcie dostarczymy nauczycielom oraz uczniom z kilku krajów wysokiej jakości treści edukacyjne, przy uwzględnieniu oczywiście całej złożoności uwarunkowań narodowych, odmiennych systemów edukacyjnych tych krajów i europejskich postaw obywatelskich. Pozwoli to również na udoskonalenie kształcenia nauczycieli, a nowi i obecni nauczyciele zyskają dodatkowe wsparcie i kompetencje niezbędne do pracy ze zróżnicowanymi kulturowo grupami uczniów, w tym z emigrantami lub mniejszościami narodowymi – podsumowuje Monika Chmielecka.


Projekt potrwa do sierpnia 2020 roku.


Materiał źródłowy: Monika Chmielecka, WNoW

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Na Wydziale Zarządzania dyskutowano o zrównoważonym rozwoju
Następna wiadomość UŁ stawia na badania młodych naukowców