11 maja, 2016 r.

Uczelnie przeciw rasizmowi. Apel KRASP

Uczelnie przeciw rasizmowi. Apel KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowało 10 maja 2016 roku apel, w którym kategorycznie przeciwstawia się wszelkim formom ksenofobii i wszelkim przejawom rasizmu wymierzonym przeciw przybyszom z innych państw. Apel podpisało ponad 20 naukowców, rektorów polskich uczelni wyższych, w tym prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

„Z wielkim niepokojem i troską przyjmujemy informacje o powtarzających się w naszym kraju aktach agresji wymierzonych przeciw obcokrajowcom, w tym studentom z zagranicy. Tylko w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z marszem organizacji ONR w Białymstoku, propagującym idee ksenofobiczne oraz z serią ataków wobec przebywających w Rzeszowie studentów z zagranicy.

KRASP, stojąc na straży tradycyjnych wartości akademickich oraz poszanowania praw każdego człowieka, kategorycznie przeciwstawia się wszelkim formom ksenofobii i wszelkim przejawom rasizmu wymierzonym przeciw przybyszom z innych państw.

Tolerancja oraz otwartość stanowią, teraz i zawsze, podstawę działalności Uniwersytetów, a także wielokulturowego świata. Konieczność szacunku dla odmienności kultur, religii czy przekonań znajduje odzwierciedlenie w misjach i strategiach rozwoju Uczelni. Również w „Wielkiej Karcie Uniwersytetów”, podpisanej przez rektorów europejskich z okazji 900-lecia powstania pierwszego Uniwersytetu w Europie, czytamy, że odrzucając nietolerancję i będąc stale otwartym na dialog: „Uniwersytet (…) dba o tworzenie wiedzy uniwersalnej, a realizując swoje powołanie, przenika granice geograficzne i polityczne oraz potwierdza konieczność poznawania i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych kultur”.

Z treścią całego apelu można zapoznać się na stronie:
http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/apel_uczelnie_przeciw_rasizmowi

Poprzednia wiadomość Seminarium BIG DATA
Następna wiadomość Piknik z Biurem Karier