15 marca, 2019 r.

UŁ dołącza do sojuszu w ramach „European Universities”

UŁ dołącza do sojuszu w ramach „European Universities”

Za kilkanaście lat europejskie uczelnie, powiązane w sieci współpracy, mają przyciągać studentów i naukowców z całego świata tak skutecznie, jak robią to teraz czołowe szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych. Nowatorski pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona zaczyna właśnie wchodzić w życie, a Uniwersytet Łódzki zdecydował się na współpracę w jednym z konsorcjów uczelni europejskich jako partner stowarzyszony.Europejscy obywatele konstruktywnie współpracujący ze sobą dla pokojowej i odnoszącej sukcesy Europy – za tą ideą Emmanuela Macrona stoi inicjatywa „European Universities” z pilotażowym konkursem, w którym europejskie uczelnie zrzeszone w sojusze mogą otrzymać ok. 5 mln euro grantu na okres 3 lat realizacji zaplanowanych działań.
Uniwersytet Łódzki będzie współpracował z Uniwersytetem Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, Uniwersytetem w Birmingham, Université de Lyon II, Sciences Po Lyon, Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie oraz Uniwersytetem Telawiwskim. Miasta, których wymienione uczelnie są częścią, powiązane są ze sobą umowami partnerskimi, wszystkie są dużymi i prężnie działającymi ośrodkami metropolitalnymi. Pomysłodawcą składanego wniosku konsorcjum „TruMotion Alliance” i zarazem liderem jest Uniwersytet im. Goethego we Frankfurcie, który zaprosił naszą uczelnię do współpracy. Za nami już spotkania, na których wytyczono cele strategiczne konsorcjum na kolejne lata. Motywem przewodnim składanego wniosku jest bliska współpraca uczelni z miastami, a motto „Trust through mobility” eksponuje budowanie zaufania i integrowanie się uczelni poprzez mobilność naukowców, dydaktyków i studentów.
- Nauka doskonali się najlepiej w trybie współpracy międzynarodowej, a Europa powinna być jednością, również jeśli chodzi o rozwijanie nauki – mówi Brigitta Wolff, Rektor Uniwersytetu im. Goethego.Spotkanie w Niemczech


Pomysłodawcy konkursu European Universities podkreślają wyjątkowość tego projektu. Z reguły umowy o współpracy między europejskimi uczelniami trwają kilka lat. Tutaj będziemy mieli do czynienia ze współpracą, która zajmie przynajmniej kilka dekad. Ma to pozwolić na pogłębioną integrację europejskich uczelni jak i wzmocnić spójność europejskiego społeczeństwa.
Zgodnie ze słowami dyrektora Centrum Badań i Interdyscyplinarności w Paryżu, Francois Taddei, docelowo Europa ma stać się dzięki temu projektowi, „jednym, wielkim kampusem, który umożliwi każdemu jej obywatelowi zdobywanie wiedzy przez całe życie”.To bardzo ciekawy sojusz ze względu na partnerów biorących w nim udział oraz na zakładane relacje pomiędzy uczelniami i ich otoczeniem społecznym. Nasi partnerzy plasują się w pierwszej pięćsetce uczelni wyższych w ramach światowego rankingu QS. Natomiast miasta, w których mieszczą się nasze uniwersytety powiązane są ze sobą partnerstwami. Uniwersytet Łódzki otrzymał poparcie od Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Chociaż konkurencja jest duża, gdyż w konkursie bierze udział 54 konsorcjów z 300 instytucjami szkolnictwa wyższego, to jednak szansa znalezienia się wśród szczęśliwej 12 wyłonionych zwycięzców nie jest iluzoryczna. - zapewnia dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ - Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej.Początkowo Komisja Europejska dofinansowała program kwotą 30 mln euro, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony uczelni sumę tę zdecydowano się podwoić. To stworzyło szanse dla kolejnych konsorcjów w programie pilotażowym.W konkursie European Universities, jako partnerzy, biorą udział cztery inne polskie uniwersytety – Warszawski, Gdański, Jagielloński i UAM. Każdy składał wniosek w innej sieci. Zwycięskie konsorcja otrzymają maksymalnie 5 milionów euro na realizację projektów. Do 2024 roku ma zostać wyłonionych 20 uniwersytetów europejskich. W pierwszej edycji konkursu na sukces ma szanse 12 z 54 zgłoszonych konsorcjów. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu Erasmus+ „European Universities”.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Źródło: Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość Doktorant UŁ nominowany do Kryształowej Karty Polskiego Reportażu
Następna wiadomość Dla dobra łódzkich konsumentów