4 września, 2017 r.

UŁ komentuje: Edukacja włączająca

UŁ komentuje: Edukacja włączająca

Źródło: Pixabay

Właśnie dzisiaj tysiące uczniów rozpoczyna swój rok szkolny. Jest to dobra okazja do tego aby podyskutować na temat skutecznego nauczania w klasach, w których są uczniowie z problemami o różnym charakterze (społecznym, medycznym, psychologicznym). O edukacji włączającej w materiale opowiada dr Katarzyna Walęcka-Matyja.


Rodzice i nauczyciele powinni być wspólnie na froncie i kształtować kompetencje społeczne dziecka, które ma trudności – mówi dr Katarzyna Walęcka-Matyja. Dodaje również, że nauczyciele często nie są przygotowani do pracy z takimi uczniami.


Idea edukacji włączającej opiera się na społecznym modelu niepełnosprawności, w myśl którego to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania musi się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – i sprawnych i niepełnosprawnych.


Naukowcy z Instytutu Psychologii UŁ są partnerami międzynarodowego projektu Hey! Teachers, don’t leave the kids alone - który ma na celu wypracowanie nowoczesnych metod radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego nauczania.


Projekt edukacyjny pt. Hey! Teachers, don`t leave the kids alone realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus+. Zasadniczą ideę projektu stanowi edukacja włączająca jako odpowiedź na przemiany społeczne. Szczególnie dotyczy metod stosowanych przez nauczycieli szkół podstawowych w odniesieniu do głównych trendów przemian społecznych. Wspomniane trendy obejmują: zmiany w strukturze rodziny, ewolucję w zakresie stylu życia i edukacji, zróżnicowanie kontekstu kulturowego, zwiększenie różnic pomiędzy biednymi i bogatymi, a także kryzys klasy średniej oraz nowe podejście do edukacji i nierównego do niej dostępu.Zachęcamy do zapoznania się z innymi komentarzami ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego na kanale naszej uczelni na portalu Youtube.com.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Dobra Nauka: Badania zieleni miejskiej
Następna wiadomość Notatki z getta łódzkiego