28 września, 2018 r.

UŁ kształci ekspertów od pisania

UŁ kształci ekspertów od pisania

fot. Pixabay

Dla osób zainteresowanych pisarstwem, niezależnie od formy – poczynając od poezji, poprzez prozę, dramat, scenariusze, a na copywritingu kończąc – Wydział Filologiczny UŁ stworzył innowacyjny na skalę Polski kurs kreatywnego władania słowem, kształcący ekspertów od pisania, zarówno literatury, jak i tekstów użytkowych.


Studia, które będą łączyły teorię z praktyką pisarską, zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Studenci pogłębią swoją wiedzę nie tylko z zakresu literatury pięknej i tekstów użytkowych, a również form „zmąconych” (np. komiks), będą mieli zajęcia z pisania scenariuszy i te analizujące nowe zjawiska literackie jak liberatura, literatura internetowa, grywalna itp. W programie poświęcono też dużo zagadnieniom procesu twórczego: np. kreacja bohatera, storytelling, fakt i fikcja. Program wprowadza do dydaktyki różnorodne konteksty funkcjonowania literatury: ekonomiczny (przedmioty: Finansowanie kultury, Praktyczna humanistyka cyfrowa), prawny (Zagadnienia prawne w instytucjach kultury), ideologiczny (przedmioty filozoficzne, estetyczne, antropologiczne), czy społeczny (Perswazja w tekstach kultury, Tekst użytkowy, Edukacja kulturowa, Tekst w działaniu społecznym).


Umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiów umożliwią absolwentom znalezienie zatrudnienia w wielu branżach związanych ze słowem pisanym i komunikacją; m.in. w:


– instytucjach kultury: w działach programowych, oświatowych i promocyjnych (kuratorzy ścieżek narracyjnych, autorzy tekstów towarzyszących, autorzy działań edukacyjnych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);


– instytucjach artystycznych: w działach literackich, oświatowych i promocyjnych (kierownicy literaccy, dramaturdzy, libreciści, autorzy działań edukacyjnych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);


– mediach: w prasie, w radiu, w telewizji, w redakcjach mediów internetowych (dziennikarze, szczególnie zajmujący się problematyką kultury, krytycy) oraz w działach promocji tychże;


– wydawnictwach publikujących książki, multimedia, gry komputerowe, gry planszowe (autorzy, redaktorzy, edytorzy, korektorzy) oraz w działach promocji tychże;


– NGO’s, zwłaszcza zajmujących się dziedzictwem kulturowym (animatorzy, edukatorzy, dokumentaliści);


– biznesie: w działach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w działach promocji (autorzy tekstów użytkowych, w tym wystąpień publicznych, redaktorzy, koordynatorzy prac wydawniczych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);


– urzędach administracji państwowej: w działach prasowych oraz w działach promocji (autorzy tekstów wystąpień publicznych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością).


Twórcze pisanie wydobywa pełen potencjał z obecnej kadry Katedry Teorii Literatury, która składa się z badaczy a jednocześnie praktyków (poetów, dziennikarzy, tłumaczy, scenarzystów, edukatorów kulturowych). Pomysłodawcy kierunku opierają się na doświadczeniach zdobytych w czasie prowadzenia specjalności „Twórcze pisanie” w ramach studiów kulturoznawczych, której orędowniczką była zmarła w 2016 r. prof. Joanna Ślósarska. W swojej osobie łączyła pracę teoretyka i praktyka – jej twórczość akademicka i poetycka dopełniały się.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Źródło: Bartosz Burski, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dzień Mszaka - małe organizmy z wielką misją
Następna wiadomość Nowy rok na UŁ - rządzą kobiety, coraz więcej Włochów