18 czerwca, 2018 r.

UŁ stawia na badania młodych naukowców

UŁ stawia na badania młodych naukowców

22 i 23 czerwca – studenci i doktoranci z całej Polski spotkają się na Wydziale Filologicznym UŁ, gdzie odbędzie się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców pod hasłem „Wiedza – Inspiracja – Pasja”. Młodzi ludzie będą mogli zaprezentować swoje prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz leśnych.


Wśród tematów wystąpień młodych badaczy znajdą się między innymi:

- Wykorzystanie teorii gier i grafów w analizie grup przestępczych oraz zapobieganiu działaniom terrorystycznym,

- Amalgamaty konceptualne w twórczości powieściowej Joanny Bator,

- Termoczułe żele z nanostrukturami węgla jako perspektywiczny materiał w inżynierii tkankowej,

- Usłyszeć obraz, zobaczyć utwór – o muzyce graficznej w edukacji artystycznej,

- Konkurs Piosenki Eurowizji i jego wpływ na poszczególne aspekty w turystyce,

- Najsłynniejsze trucizny historii w pojęciu biochemicznym,

- Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi,

- Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii,

- Programowanie obsługi strumieniowania multimediów w sieci.


Konferencja ma stanowić forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień, które umożliwi wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji pozwalających na łączenie różnych perspektyw, a charakter wydarzenia pozwoli na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy przedstawicielami nawet odległych dziedzin wiedzy. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz w innych ośrodkach naukowych.


Wydarzenie to będzie również podsumowaniem I edycji Studenckich Grantów Badawczych – nowatorskiego projektu Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest finansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców.
Studenckie Granty Badawcze przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego, otwierają nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. Główną ideą programu jest zachęta do dalszej pracy naukowej i przygotowanie studentów do aplikowania o programy grantowe różnych instytucji. W ramach tego projektu można pozyskać środki finansowe między innymi na realizację swoich badań, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułu lub książki lub wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej.


Więcej o projekcie Studenckie Granty Badawcze -> http://www.studenckiegranty.uni.lodz.pl

Program konferencji -> program


Patronat nad konferencją „Wiedza – Inspiracja – Pasja” objął Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Technologie cyfrowe w służbie edukacji
Następna wiadomość UŁ komentuje: Przyrost naturalny najwyższy od 20 lat