17 listopada, 2016 r.

UŁ w gronie liderów mobilności FSS

UŁ w gronie liderów mobilności FSS

Wyróżnienia zostały przyznane za wyniki osiągnięte w okresie wdrażania projektów 2013-2016.

Uniwersytet Łódzki otrzymał tytuł lidera mobilności w kategorii – liczba podpisanych umów partnerskich. Liderami mobilności zostały również:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za najwyższą liczbę wymian ogółem oraz za najwyższą liczbę wysłanych pracowników;
  • Politechnika Gdańska za najwyższą liczbę wysłanych studentów;
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za najwyższą liczbę przyjętych studentów EOG;
  • Uniwersytet Szczeciński za najwyższą liczbę przyjętych pracowników EOG.

Wszystkim uczelniom gratulujemy!

Poprzednia wiadomość Listopadowe imprezy sportowe
Następna wiadomość Eliminacje 3MT(R)