2 listopada, 2017 r.

UŁ zakłada konsorcjum wiedzy

UŁ zakłada konsorcjum wiedzy

Uniwersytet Łódzki wspólnie z Uniwersytetem Opolskim zakładają Konsorcjum „Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni”. Umowę, w Pałacu Biedermanna, podpisali rektorzy obu Uczelni - prof. Marek Masnyk i prof. Antoni Różalski. W porozumieniu tym chodzi o to, by skuteczniej zarządzać administracją i finansami, a także oferować biznesowi lepsze usługi i know-how. Podstawą tej współpracy będzie Kompleksowy System Informacyjny (KSI), dzięki któremu Uniwersytet Łódzki osiągnął w ciągu kilku ostatnich lat doskonały wynik finansowy.


Uczelnia jest bardzo złożonym organizmem, mamy już duże doświadczenie w zakresie nowoczesnego zarządzania naszą jednostką naukową, ale chcemy też uczyć się od innych, bo każda szkoła wyższa ma swoją specyfikę działania – powiedział Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoni Różalski.


Bazując na systemie stosowanym przez Uniwersytet Łódzki będziemy mogli wyeliminować ewentualne błędy, to początek większej i dłuższej współpracy, mamy nadzieję, że dołączą do nas inne uczelnie wyższe – dodał Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Profesor Marek Masnyk.


Uniwersytet Łódzki zaczął przygotowywać się do wprowadzenia KSI już w 2004 roku, podczas kadencji Rektora Wiesława Pusia. Uczelnia musiała wtedy sprostać kilku ważnym wyzwaniom, które przyniósł rozwijający się rynek edukacyjny w Polsce. Były to między innymi: rosnąca konkurencja prywatnych szkół wyższych, potrzeba skutecznego wykorzystania środków unijnych, zmieniający się system finansowania uczelni i niekorzystna sytuacja finansowa.


Wprowadzenie KSI na Uniwersytecie Łódzkim zajęło 10 lat, wymagało to ogromnej pracy informatyków, koordynatorów i pracowników administracji UŁ. Ci ostatni musieli przejść specjalistyczne szkolenia, żeby sprawnie korzystać z systemu. Ogromną rolę w projekcie odegrał Zakład Rachunkowości Zarządczej Wydziału Zarządzania UŁ, który reprezentował Doktor Jacek Kalinowski. Od 2014 roku KSI pomaga w księgowości, rozliczaniu i przygotowywaniu projektów badawczych, wewnętrznym obiegu dokumentów, czy w realizowaniu niezbędnych formalności pracowników naukowych. Mówiąc kolokwialnie – ogranicza „papierkową robotę” i pomaga zatrzymać więcej pieniędzy na uczelni. Dzięki tej ogromnej reformie zarządczej Uniwersytet Łódzki może pochwalić się najlepszym w historii bilansem finansowym. A to z kolei sprawia, że jest jednym z najlepszych pracodawców w regionie.


Podpisanie umowy z Uniwersytetem Opolskim ma być początkiem większego projektu międzyuczelnianego. Uniwersytet Łódzki szuka już innych partnerów, którym mogliby zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie, ale również zdobywać nowe dane i ulepszać funkcjonowanie KSI.


grupa 2


redakcja - Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Wykład Ekspercki - Anna Maria Wesołowska
Następna wiadomość UŁ komentuje: Marcin Luter - buntownik, który słuchał ludzi