29 sierpnia, 2018 r.

Warsztaty dla Komisji Europejskiej

Warsztaty dla Komisji Europejskiej

fot. Pixabay

Rola władz lokalnych w relacjach Chin z ASEAN była tematem wystąpienia profesora Dominika Mierzejewskiego dla członków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – służby zewnętrznej UE w ramach warsztatów eksperckich poświęconych wpływowi Chin w Azji Południowo-Wschodniej. Spotkanie było częścią działań konsorcjum badawczego Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) realizującego grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Konsorcjum otrzymało na realizację projektu 2,5 mln EUR, w tym Uniwersytet Łódzki 120 tys. EUR.


Podstawowym problemem badawczym jaki został podjęty w projekcie jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Azja Południowo-Wschodnia ma się przekształcić w strategiczny region dla Unii Europejskiej? Jakie są zagrożenia, problemy i szanse wynikające ze współpracy z tym dynamicznie rozwijającym się obszarem? Pozostałe cele badawcze projektu zostały określone bardzo szeroko. Są to zagadnienia związane zarówno z modelami integracji w regionie Azji Południowo-Wschodniej, jak i konsekwencjami jakie wynikają dla Europy w związku z procesami integracyjnymi zachodzącymi w Azji. Uczestnicy konsorcjum wskazują główne tendencje zmian zachodzące w największym ugrupowaniu w regionie – ASEAN, jak również przyglądają się instytucjom dyplomatycznym w procesie komunikowania się między regionami.


Tym samym wyniki uzyskane w projekcie pomogą Komisji Europejskiej w prowadzeniu unijnej polityki wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej.


Projekt jest realizowany w pięciu obszarach badawczych: Środowisko, Gospodarka, Państwo, Tożsamość i Region. Uniwersytet Łódzki uczestniczy w dwóch grupach badawczych: pierwszej – środowisko (The Environment: Securing the Commons) i piątej – region (The Region: ASEAN's Contested Centrality). Uniwersytet Łódzki jest odpowiedzialny za zarządzanie pakietem roboczym Środowisko, w ramach którego koordynuje prace badawcze kilkunastu naukowców z różnych krajów. Ze strony zespołu polskiego liderem grupy jest dr Tomasz Kamiński. Interdyscyplinarny zespół bada wybrane problemy dotyczące zarządzania zasobami naturalnymi w Azji Południowo-Wschodniej, a w szczególności zjawisko tworzenia i upowszechniania wiedzy ekologicznej.


W skład grupy polskiej wchodzi pięciu pracowników naukowych; prof. nadzw dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. nadzw dr hab. Dominik Mierzejewski dr Tomasz Kamiński oraz dr Michał Zaręba. Do grupy Uniwersytetu Łódzkiego dołączyła dr Edyta Roszko absolwentka UŁ, etnolożka, obecnie związana z Uniwersytetem w Kopenhadze.


Konsorcjum tworzy w sumie 13 podmiotów, jego liderem jest Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu (Ecole Francaise d’Extreme-Orient, a pozostałymi członkami obok Uniwersytetu Łódzkiego, europejskie i azjatyckie uniwersytety i instytucje badawcze takie jak: Cambridge University, Oslo University, Hamburg University, Wyższy Instytut Nauk Społecznych w Portugalii, Uniwersytet Studiów Orientalnych w Neapolu, Chiang Mai University (Tajlandia), Center for Strategic and International Studies (Indonezja), Malaya University (Filipiny), Mandalay University (Myanmar), Akademia Nauk Społecznych w Wietnamie. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zajmują się szeroko rozumianą problematyką Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/
Źródła: prof. Małgorzata Pietrasiak; http://www.crisea.eu/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość „Szczęśliwy dom, gdzie boćki są”
Następna wiadomość UŁ komentuje: II wojna światowa i grabież sztuki