23 września, 2017 r.

Znamy nominowanych do nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego

Znamy nominowanych do nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego

fot. UŁ

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych w dniu 22 września 2017 r. nominowała do nagrody następujące prace:


Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej, Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Tom I i II, wydaną przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedrę Lingwistyki Formalnej, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego;


Michała Mencfela, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe UAM, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.


Adama Kirpszy, Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;


Joanny Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), wydaną przez Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, zgłoszoną przez Dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk;


Doroty Sajewskiej, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;


W III edycji konkursu nadesłano łącznie 56 prac. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych to jedyne tego typu ogólnopolskie wyróżnienie. Uniwersytet Łódzki wpisuje się tym działaniem w swoją misję promowania humanistyki.


Więcej o nagrodzie i poprzednich jej edycjach na stronie nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Poprzednia wiadomość Wyjątkowe studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN” we współpracy z Policją
Następna wiadomość Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2017