16 maja, 2016 r.

Zrównoważony transport zbiorowy Łodzi 2020+

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi zapraszają na seminarium „Wnioski i rekomendacje dla modelu zrównoważonego transportu zbiorowego Łodzi 2020+ w świetle wyników badań transportowych oraz konsultacji społecznych”.

Seminarium odbędzie się 19 maja (czwartek) 2016 r. o godz. 14:00 na Wydziale Nauk Geograficznych przy ul. Kopcińskiego 31, sala 323 (III piętro).

Szczegółowy program seminarium:

Prezentacja Pana Tomasza Jakubca – dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju UMŁ, który przedstawi wnioski i rekomendacje z konsultacji społecznych.

Prezentacja dra B. Bartosiewicza i dra Sz. Wiśniewskiego – pracowników Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, którzy przedstawią wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonych badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi.

Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień w konkursie Łódzkiego Oddziału TUP na najlepsze prace magisterskie z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki

Planowana jest również możliwość zgłoszenia ostatnich propozycji własnych rekomendacji do modelu transportowego Łodzi.

Poprzednia wiadomość Wykład na temat roli mediów w kampanii prezydenckiej w USA
Następna wiadomość Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki KWUMI 2016