16 listopada, 2017 r.

Aplikuj o Stypendium Santander Universidades

Aplikuj o Stypendium Santander Universidades

fot. UŁ

Jeśli masz świetne wyniki w nauce i masz za sobą pierwszy rok studiów na UŁ, to Stypendium Santander Universidades może trafić właśnie do Ciebie. Celem projektu jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz wyniki w nauce.


W akcji zostanie wyłonione 10 osób, które otrzymają jednorazowe Stypendium Santander Universidades w wysokości 2 500,00 zł. Nabór wniosków trwa do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00.


WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM


Stypendium Santander Universidades może być przyznane studentowi/ce, który/a ukończył/a co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

1. jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich i osiągnął/ęła średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestrynie niższą niż 4,00;

2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.) za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku;

3. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami.

Wnioski o stypendia należy składać do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00. w Placówce Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ (ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź) z dopiskiem na kopercie: Stypendium Santander Universidades.


Więcej informacji i wniosek do pobrania -> http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/santander-uniwersidades-aplikuj-o-stypendium


KONTAKT:

Karolina Lipa-Michalec

menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades

Bank Zachodni WBK

Placówka Relacyjna Santander Universidades

Ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź

e-mail: karolina.lipa@bzwbk.plPoprzednia wiadomość Salon ciekawej książki
Następna wiadomość Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki