14 czerwca, 2018 r.

Etos naukowy w dobie nauki postakademickiej

Etos naukowy w dobie nauki postakademickiej

fot. pixabay

Co powstało z połączenia nauki akademickiej i nauki przemysłowej i czy efekt oznacza koniec humanistyki? Jakie wyzwania czekają naukę i z jakimi problemami będzie sobie ona musiała poradzić? O tym mówi prof. Anna Lewicka-Strzałecka z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.


Wystąpienie Pani Profesor Lewickiej-Strzałeckiej zostało zarejestrowane podczas pierwszego posiedzenia Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. T. Kotarbińskiego.
Kolegium jest efektem integracji naukowców a całej Polski, którzy chcą mówić o realnych problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed badaczami i szkolnictwem wyższym.
Punktem wyjścia był Konkurs im. Pierwszego Rektora UŁ prof. Tadeusz Kotarbińskiego na wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. W ciągu trzech lat istnienia udało się wyłonić nie tylko najlepsze prace polskich humanistów, ale również stworzyć grunt pod dyskusję o kondycji polskich badań naukowych.Pani Profesor Anna Lewicka-Strzałecka jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Należy też do Kapituły Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego. Obszarami jej zainteresowań badawczych są prakseologia, etyka życia gospodarczego i publicznego, społeczna odpowiedzialność biznesu.Więcej o Nagrodzie im. Kotarbińskiego na stronach UŁ.

Poprzednia wiadomość UŁ partnerem Festiwalu See Bloggers
Następna wiadomość „Projekt Wiedza” dla dzieci – kolejny wykład UŁ w EMPIKU