Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ – nowa kadencja

9 stycznia odbyło się I posiedzenie URSD kadencji 2022–2024. Wybrany został nowy Zarząd w składzie: 

  • Przewodnicząca - mgr Monika Wilanowska, nauki prawne
  • I zastępczyni Przewodniczącej – mgr Justyna Gumulak, nauki o polityce i administracji 
  • II zastępczyni Przewodniczącej – mgr Agata Pyrzanowska, nauki biologiczne 
  • Sekretarz – mgr Eliza Sasin, literaturoznawstwo