28 czerwca, 2018 r.

Wspólnie projektujemy wirtualną rzeczywistość

Wspólnie projektujemy wirtualną rzeczywistość

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego podpisał porozumienie o współpracy z firmą ABB w Polsce – wiodącym liderem technologii cyfrowych dedykowanych dla przemysłu. Sfinansowanie pracowni komputerowej jak i realizacja spotu promującego Łódź w technologiach Virtual Reality oraz Augmented Reality to jedne z wielu aspektów współpracy pomiędzy Uniwersytetem a firmą ABB.


Otwarcie nowej pracowni komputerowej, sponsorowanej przez ABB, stworzy młodzieży studiującej na WFiIS sprzyjające warunki do nauki, uwzględniające potrzeby nowoczesnego przemysłu oraz prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Na jej wyposażeniu znajdzie się m.in. 16 komputerów, dron, kamery do kręcenia filmów w technologii 360 stopni, zestaw VR i aparat fotograficzny. Inwestycja jest warta ok. 50 tys. zł, które przekazał partner WFiIS – firma ABB._20A6654Podpisane porozumienie poszerza istniejącą już współpracę, która trwa od kilku lat pomiędzy Wydziałem, a firmą ABB tworząc szerokie pole do współdziałania w wielu obszarach. Owocem współpracy jest m.in. wspomniane powyżej otwarcie pracowni komputerowej oraz rozstrzygnięty konkurs pn. „PROMO – UĆ” na napisanie scenariusza filmu promującego Miasto Łódź. Scenariusz ukazuje Łódź jako miasto rozwijające się w dynamiczny sposób w oparciu o innowacje i przemysł.


_20A6682Laureatem konkursu został student z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Napisał scenariusz, w którym poruszył wątki dotyczące zarówno Łodzi akademickiej (na przykładzie UŁ), jak i Łodzi przemysłowej/informatycznej (na przykładzie firmy ABB). Film nakręci Studenckie Koło Naukowe Artefakty przy użyciu sprzętów przekazanych Wydziałowi przez firmę ABB.


_20A6672ABB jako lider innowacji i technologii wspiera szkolnictwo wyższe oraz zdolnych studentów, tak aby mogli realizować i rozwijać swoje umiejętności techniczne, projektować i wdrażać swoje pomysły. Jednym z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez ABB, jest wspieranie szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych.ABB zostało uznane za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Nowatorskie rozwiązania, wpływają na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wyrobów firmy. Łódzkie fabryki ABB to największe centrum produkcyjne spółki w naszym kraju. Jest też jednym z największych na świecie i najważniejszych producentów transformatorów dystrybucyjnych, mocy oraz elementów izolacyjnych do transformatorów mocy. Produkty z łódzkiej fabryki trafiają na rynki kilkudziesięciu krajów świata, a kadra inżynieryjno-techniczna stanowi elitę w swoim zawodzie.

Poprzednia wiadomość Analizy województwa łódzkiego nagrodzone przez Marszałka
Następna wiadomość Centralna inauguracja roku akademickiego 2018/19