KONFERENCJA 2022 NADZÓR KORPORACYJNY W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA REGULACYJNEGO

Godło narodowe
KONFERENCJA 2022 NADZÓR KORPORACYJNY W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA REGULACYJNEGO

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 mają zaszczyt zaprosić
na Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nadzór Korporacyjny pod tytułem:
NADZÓR KORPORACYJNY W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA REGULACYJNEGO

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli.
 • Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego.
 • Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym.
 • Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI).
 • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji z interesariuszami.
 • Rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym.
 • Rynki kapitałowe w nadzorze korporacyjnym.
 • Kodeksy dobrych praktyk.
 • Relacje inwestorskie.
 • Systemy motywowania kadry kierowniczej.
 • CSR a nadzór korporacyjny.
 • Upadłości i bankructwa w kontekście nadzoru korporacyjnego.
 • Ocena jakości nadzoru korporacyjnego (agencje ratingowe, indeksy).
 • Raportowanie ESG jako nowy standard transparentności.
 • Ład korporacyjny a ład akademicki.

ORGANIZATORZY

Prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii, Uniwersytet Łódzki

Prof. UŁ dr hab. Jacek Gad, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański

Prof. SGH dr hab. Agata Adamska, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Emilia Klepczarek, e-mail: emilia.klepczarek@uni.lodz.pl

Mgr Dominika Sobczyk, e-mail: dominika.sobczyk@uni.lodz.pl

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

Termin konferencji: 18-20 września 2022 r.

Miejsce konferencji: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rogowska 26, 91-529 Łódź

e-mail: rogowska@uni.lodz.pl

telefon: 42 659 82 11

TERMINY

 • do 31.07.2022 r. – rejestracja  
 • do 10.09.2022 r. – termin dokonywania opłat
 • do 10.09.2022 r. – ostateczny  termin nadsyłania abstraktów referatów w formularzu rejestracyjnym

OPŁATY

Koszt uczestnictwa - 300 zł
Koszt uczestnictwa obejmuje udział w obradach i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, wyżywienie (bez śniadań). Opłata nie pokrywa kosztów publikacji artykułu.


Numer konta do wpłat: 35 1240 6292 1111 0011 1433 1022
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
NIP: 7240003243
W tytule należy wpisać: "Konferencja CG; Nazwisko i imię uczestnika"


Rezerwacji pokojów hotelowych należy dokonywać samodzielnie.
Ceny noclegu dla uczestników konferencji w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego (na hasło: "Konferencja - nadzór korporacyjny")
Pokój jednoosobowy – 100 PLN brutto/doba
Pokój dwuosobowy dla jednej osoby – 105 PLN brutto/doba
Pokój dwuosobowy – 110 PLN brutto/doba
Śniadanie – 25 PLN brutto

PUBLIKACJE

Artykuły zaprezentowane w trakcie poprzednich edycji konferencji były publikowane w wielu renomowanych czasopismach naukowych. W tym roku redakcje poniższych czasopism zapraszają do składania artykułów zgodnych z profilem czasopisma. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Uczestnicy konferencji we własnym zakresie przesyłają artykuły do redakcji poszczególnych czasopism.

 

 • 100 punktów MEiN
 • dyscypliny: ekonomia i finanse; geografia społeczno - ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne

 • 40 punktów MEiN
 • dyscypliny: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

 • 40 punktów MEiN
 • dyscypliny: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

 • 70 punktów MEiN
 • dyscypliny: ekonomia i finanse

 • 40 punktów MEiN
 • dyscypliny: ekonomia i finanse; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne

 • 70 punktów MEiN
 • dyscypliny: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

19.00 Kolacja w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ

  9.00 -  9.45      Rejestracja uczestników
  9.45 - 10.00     Rozpoczęcie konferencji
10.00 - 11.30      Obrady I sesja
 11.30 - 12.00     Przerwa kawowa
12.00 - 13.30     Obrady II sesja
13.30 - 14.30     Obiad
14.30 - 16.00     Obrady III sesja
16.00 - 16.30     Przerwa kawowa
16.30 - 18.00     Obrady IV sesja
19.00                  Uroczysta kolacja

 

9.30 - 11.00      Obrady V sesja
11.00 - 11.30     Przerwa kawowa
11.30 - 13.00     Obrady VI sesja
13.00 - 13.30    Zakończenie konferencji
13.30 - 14.30    Obiad

PARTNER KONFERENCJI

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to założona w 1999 roku organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca branżę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi. Izba zrzesza 9 towarzystw reprezentujących interesy około 15 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości około 160 mld złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę. IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego, buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne.

KONTAKT

 •     dr Emilia Klepczarek – sprawy merytoryczne

email: emilia.klepczarek@uni.lodz.pl

 •     mgr Dominika Sobczyk – sprawy organizacyjne

e-mail: dominika.sobczyk@uni.lodz.pl

 

INFORMACJA RODO