Bezpłatne zajęcia na pływalni dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Zaprasza Akademickie Centrum Wsparcia UŁ we współpracy z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ!

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami mogą bezpłatnie korzystać z zajęć na pływalni w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, ul. Styrska 20/24 w Łodzi.

Nie jest wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

  • Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach: 16.30 - 19.30
  • Miejsce zajęć: CWFiS ul. Styrska 20/24 w Łodzi

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z panem Piotrem Jaworowiczem:

Zachęcamy do korzystania z aktywności!
ACW UŁ i CWFiS UŁ