14 września, 2020 r.

Akademiki UŁ – zasady rekrutacji 2020/2021

Akademiki UŁ – zasady rekrutacji 2020/2021

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ opublikowało komplet regulacji dotyczących rekrutacji do akademików w nadchodzącym roku akademickim. Wszystkie informacje znaleźć można na stronie COSID. Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze regulacje.


Przede wszystkim wszelka rekrutacja do akademików UŁ odbywać się będzie przez Usosweb, po otrzymaniu przez studentów dostępu do logowania. Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne będzie w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek o akademik. Przypominamy, że UŁ jest już po I turze rekrutacji do akademików. Pierwszeństwo mieli studenci, którzy już korzystali z domów studenckich i kontynuują naukę na UŁ. Druga tura rozpocznie się 5 października i potrwa do 12 października. Trzecia tura będzie z kolei trwała od 19 do 26 października.


Studenci są zobowiązani do zapoznania się z procedurami zakwaterowania do domów studenckich UŁ. W tym roku studenci kwaterowani są w pokojach 2 osobowych po 2 osoby. W sytuacji niewykorzystania wszystkich miejsc w DS, możliwe będzie zakwaterowania w pojedynczych pokojach wdg obowiązujących stawek.


Każdy ze studentów, przed kwaterowaniem, będzie musiał wypełnić kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie. Bez nich nie będzie mógł zamieszkać w domu studenckim. Znajdzie je na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce „Wnioski”.


W roku akademickim 2020/2021 akademiki będą funkcjonowały nieco inaczej niż w ubiegłych latach, z powodu koronawirusa. Wszelkie powierzchnie wspólne (siłownie, pokoje nauki) będą zamknięte. Obowiązuje zakaz zapraszania osób z zewnątrz i krótkotrwałego kwaterowania. Zalecane jest nieużywanie wind. W przypadku zakażenia jednego ze studentów, pozostali mieszkańcy akademika muszą być gotowi na poddanie się wszelkim procedurom (m.in. kwarantannie).


Osoby obecnie mieszkające w domach studenckich UŁ, które oczekują na decyzję o przyznaniu miejsca na rok akademicki 2020/2021 mogą przedłużyć okres zamieszkania po sesji egzaminacyjnej (czyli po 24.09.br) składając podanie w akademiku, w którym mieszkają. Podanie dostępne będzie na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce „Przepisy prawne –wnioski”.


Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.cos.uni.lodz.pl.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: COSID

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Stanowisko KRASP, RGNiSW oraz PSRP w sprawie Białorusi
Następna wiadomość Profesor UŁ wspomaga eksperymenty miejskie w Gdyni