29 listopada, 2017 r.

Ambasadorzy z UŁ

Ambasadorzy z UŁ

Dwie osoby związane z Uniwersytetem Łódzkim otrzymały w piątek 24 listopada br. w Belwederze listy uwierzytelniające dla ambasadorów, z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.


Pierwszym z nowo mianowanych dyplomatów jest profesor Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, która została ambasadorem w Peru, Boliwii i Ekwadorze.


Profesor Śniadecka-Kotarska jest antropologiem kultury i polityki oraz pierwszą polską latynoamerykanistką, która od dwudziestu kilku lat prowadzi systematyczne, coroczne badania terenowe w Ameryce Łacińskiej. Profesor jest absolwentką etnografii UŁ z roku 1983, doktorem nauk humanistycznych (UŁ 1990 r.), doktorem habilitowany (UAM 2004 r.), profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.


Pani Profesor Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska wraz z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą

W roku 2003 Profesor założyła na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Zakład Studiów Latynoamerykańskich, którym kieruje. Wraz z młodym, siedmioosobowym zespołem (stworzonym ze swoich absolwentów), uruchomiła pierwszą w Polsce specjalizację latynoamerykańską na kierunku stosunki międzynarodowe dzięki czemu UŁ stał się drugą w skali kraju jednostką realizującą stałą dydaktykę z zakresu problematyki Ameryki Łacińskiej. Od roku 2009 profesor wprowadza młodych naukowców do światowej latynoamerykanistki poprzez ich współudział w prowadzonych grantach międzynarodowych oraz udział w najwyższej rangi cyklicznych kongresach, m. in.: ICA, CEISAL i LASA


Przez ponad ostatnich dwadzieścia lat Profesor Śniadecka-Kotarska była równolegle stałym współpracownikiem Misji Andyjskiej, Ośrodka Badań Prekolumbijskich, CESLA (Centro de Estudios Latunoamericanos) Uniwersytetu Warszawskiego (przez dziesięć lat na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW) oraz członkiem Zespołu ds. Kultur Ameryk Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instituto de Antropología Otavaleña w Ekwadorze, a także Instituto de Estudios Peruanos w Perú.


Jako jeden z kilku badaczy na świecie Profesor kontynuuje systematyczne, indywidualne badania terenowe w regionie andyjskim i mezoamerykańskim dotyczące: sytuacji i pozycji społeczności tubylczych w konfliktogennych realiach państw wielonarodowych, wieloetnicznych i multikulturowych; pozycji i roli kobiet w procesach transformacji kulturowych i politycznych ostatnich dekad, w tym etnopolityki.


Ponadto Profesor Śniadecka-Kotarska jest członkiem siedmiu towarzystw naukowych i zespołów naukowych latynoamerykanistycznych pełniąc w nich od lat różne funkcje (m.in. wieloletni wice- i prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych) oraz czterech międzynarodowych: LASA, CIESAS, SLAS. Zasiada w radach naukowych ośmiu czasopism latynoamerykanistycznych, polskich i zagranicznych (Hiszpania, Peru, Ekwador, Chile), m.in.: Democracia y ciudadania, Estudios Latinoamericanos, Arte de America Latina, Cuadernos de Estudios Latinoamericanos, Indigena.


Drugim nominowanym jest Paweł Lechowicz, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, który będzie ambasadorem w Kuwejcie i Królestwie Bahrajnu


Paweł Lechowicz jest z wykształcenia historykiem. W 1991 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizując się w historii stosunków międzynarodowych. Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę w Urzędzie Ochrony Państwa.


W latach 2006–2008 Lechowicz piastował funkcję zastępcy szefa Agencji Wywiadu. W latach 2009–2013 pracował jako radca minister w ambasadzie RP w Waszyngtonie, gdzie zajmował się głównie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, a także utrzymywał kontakty z przedstawicielami administracji amerykańskiej odpowiedzialnymi za kwestie polityki bezpieczeństwa. Jednocześnie uczestniczył w licznych wydarzeniach międzynarodowych organizowanych w Waszyngtonie, takich jak szczyt nuklearny w 2010 r. oraz szczyt NATO w Chicago. Do jego stałych zadań należało monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w rejonie państw Zatoki Perskiej.


Po powrocie do kraju Paweł Lechowicz objął stanowisko zastępcy dyrektora Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ, a następnie dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych. W trakcie pracy w centrali MSZ zreorganizował funkcjonowanie poczty dyplomatycznej i obiegu informacji na linii centrala – placówki dyplomatyczne. Uczestniczył także aktywnie w przygotowaniach szczytu NATO w Warszawie.


Paweł Lechowicz został wyróżniony za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej m.in. Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, a w 2017 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za umacnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi został uhonorowany amerykańskim The Legion of Merit.


Posługuje się biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie rosyjskim.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Dyktando mikołajkowe, czyli… jak oswoić gżegżółkę
Następna wiadomość Inauguracja projektu Mentoring VIP