8 lipca, 2017 r.

Badanie jakości wody w łódzkich zbiornikach

Badanie jakości wody w łódzkich zbiornikach

fot. UŁ

Współpraca naukowo-badawcza i wdrożeniowa służąca ochronie jakości wody w zbiornikach retencyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi to główne cele porozumienia zawartego przez UŁ i MOSiR Łódź. Dokument podpisali prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i Eryk Rawicki, dyrektor MOSiR. Ze strony UŁ realizacją porozumienia zajmą się pracownicy naukowi Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UŁ.


- Uniwersytet Łódzki realizuje trzy misje: badawczą, kształcenia studentów i bliskiej współpracy z otoczeniem społecznym. Tę trzecią misję realizujemy w różny sposób i we współpracy z różnymi instytucjami. Ostatnio zawarliśmy ważne porozumienia z KGHM Polska Miedź czy Santander Uniwersidades. Podobnie współpracujemy z agendami urzędów, tak jak z MOSiR Łódź. W tym wypadku zależy nam także na zaangażowaniu studentów. Uruchomiliśmy program grantów studenckich i myślę, że w przyszłych edycjach tego programu znajdą się projekty realizowane przez studentów biomonitoringu czy ochrony środowiska dotyczące badań łódzkich zbiorników wodnych – powiedział prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.


Uniwersytet Łódzki deklaruje gotowość do prowadzenia badań dotyczących jakości wody, realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych oraz konsultacji dotyczących funkcjonowania lub ochrony łódzkich ekosystemów wodnych. Chodzi tu o stawy w Arturówku, na Młynku, Stawy Stefańskiego i Stawy Jana.


- Współpracujemy z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego już od lat. Pierwszym wspólnie zrealizowanym dużym projektem była rewitalizacja stawów w Arturówku. Jakość wody w tamtych zbiornikach znacznie się poprawiła. Współpracujemy nadal i przyświecają nam dwa cele. Po pierwsze podnoszenie kwalifikacji studentów i pracowników naukowych uczelni, a po drugie polepszenie jakości wody w zarządzanych przez nas akwenach. Nasza współpraca już przynosi wymierne efekty – powiedział Eryk Rawicki, dyrektor MOSiR.


Osobami odpowiedzialnymi ze strony Uniwersytetu Łódzkiego za realizację porozumienia są: prof. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska i dr Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.


Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarte jest bezterminowo.

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Dobra Nauka: Olechówka dla łodzian
Następna wiadomość UŁ świętuje urodziny Łodzi!