"Design thinking dla edukatorów" - nowa książka od WUŁ

Nowość od Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, dla tych, którzy wciąż poszukują nowych dróg nauczania. Książka jest wynikiem połączenia wiedzy naukowej z praktyką stosowania metody design thinking – początkowo w świecie biznesu, a następnie również w innych obszarach. Bazuje na wiedzy z zakresu: zarządzania, pedagogiki, psychodydaktyki, neuronauk, socjologii. Publikacja powstała w celu inspiracji do wprowadzania metod, sposobów i stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, a także jako wsparcie w procesie adaptacji do zmian. Premiera książki 6 września!

 

Graf. WUŁ

Punktem wyjścia do jej napisania jest przekonanie, że każda aktywność edukacyjna może być traktowana jako projekt, który dzięki swej strukturze, wykorzystanym narzędziom i technikom pozwala na realizację określonych celów i osiąganie pożądanych efektów oraz znajdowanie trafnych rozwiązań, skrojonych na miarę potrzeb.

Autorzy krok po kroku pokazują, w jaki sposób przejść przez proces z wykorzystaniem metodyki design thinking (DT). Książka napisana jest tak, aby dać także możliwość wyboru opisanych w niej metod, narzędzi, inspiracji przydatnych w danej sytuacji, które będą wsparciem w projektach, jakie realizują czytelniczki i czytelnicy.

Link do książki na stronie WUŁ.

Autorzy publikacji: Beata Michalska-Dominiak, Monika Just, Piotr Grocholiński, Agnieszka Michalska-Żyła, Małgorzata Kołodziejczak.

Źródło: WUŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ