2 grudnia, 2019 r.

DHC UŁ dla prof. Zbigniewa Galusa

DHC UŁ dla prof. Zbigniewa Galusa

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Wielki naukowiec, nauczyciel, organizator nauki i społecznik – prof. Zbigniew Galus odebrał w listopadzie tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu 13 maja br. Senat UŁ podjął uchwałę o nadaniu prof. Galusowi najwyższej godności uczelni, promotorem w przewodzie nadania tytułu DHC była prof. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału Chemii UŁ.


Tytuł doktora honoris causa przekazano podczas uroczystego posiedzenia Senatu UŁ, który otworzył prof. Antoni Różalski Rektor UŁ –


- Mam zaszczyt w imieniu władz uczelni powitać zebranych gości i Pana Profesora Zbigniewa Galusa, należącego do grona najwybitniejszych polskich elektrochemików. Proszę przyjąć od całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego serdeczne gratulacje.


Laudację na cześć Profesora wygłosiła prof. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału Chemii UŁ i promotor w przewodzie nadania tytułu DHC Profesora –


- Jest to dla mnie osobiste wyróżnienie, gdyż mogę powiedzieć, że naukowo wychowałam się na książkach Pana Profesora. Rozpoczynając studia na Uniwersytecie Łódzkim nie spodziewałam się, że kiedyś będę mogą osobiście poznać mistrza i zostać jego promotorem. Pan Profesor będąc wielkim uczonym, pozostał człowiekiem niezwykle skromnym i życzliwym. Znany jest z tego, że do trudnych spraw podchodzi wnikliwie, obiektywnie oraz niezwykle rzetelnie. Posiadł zaufanie młodzieży i doświadczonej kadry. W środowisku naukowym stał się autorytetem moralnym.49157132733_4f60669285_k

prof. Z. Galus i prof. S. Skrzypek, fot. M. Andrzejewski, Centrum Promocji UŁProfesor Zbigniew Galus odbierając tytuł, mówił –


- Jestem przepełniony wdzięcznością i wspomnieniami. Jestem w murach uczelni, w której po raz pierwszy pojawiłem się prawie 70 lat temu, kiedy rozpoczynałem studia.


Na uroczystości zebrali się liczni goście, m.in. recenzenci dorobku Profesora Z. Galusa – prof. Andrzej Bobrowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Sobkowiak z Politechniki Rzeszowskiej oraz ks. biskup Marek Marczak, wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka i przedstawiciele środowiska akademickiego.


Profesor Zbigniew Galus jest uczonym o wyjątkowych osiągnięciach i niepodważalnym autorytetem w środowisku naukowym. Uważany jest za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii.


Biogram


Fotorelacja - Doktorat honoris causa dla prof. Zbigniewa Galusa
Materiał źródłowy: Biuro Rektora


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Drugie spotkanie na UŁDD
Następna wiadomość Historyczny sukces pracowników WSMiP UŁ