Dialog międzykulturowy - zaproszenie na warsztaty sieci UNIC dla wykładowców UŁ

Sieć uczelni UNIC zaprasza wykładowców UŁ na warsztaty z zakresu kształcenia i uczenia się w warunkach międzykulturowych. Warsztaty w języku angielskim prowadzić będą w formie zdalnej przedstawiciele uczelni partnerskich zrzeszonych w sieci UNIC z Belgii, Chorwacji, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Holandii, Hiszpanii i Turcji.

Wydarzenie pozwoli na zapoznanie się z metodą nauczania zdalnego COIL, jak również stworzy sposobność, by prześledzić własny proces nauczania. Warsztaty będą okazją do zbudowania środowiska wymiany wirtualnej dla studentów, a także opracowania pomysłów wzmacniania współpracy studentów w ramach wspólnych zajęć zdalnych. 

Program uwzględnia także kwestie wyzwań związanych z pracą w wielokulturowym środowisku akademickim. Warsztaty będą również okazją do nawiązania kontaktów i współpracy z innymi wykładowcami z uczelni zrzeszonych w sieci UNIC. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty potwierdzające udział. 

Czas trwania warsztatów to około 3 godziny. 

Dostępne terminy: 

  • 21.10.2022 (piątek): 10:00-12:30 UTC+2 
  • 10.11.2022 (czwartek): 15:00-17:30 UTC+1 (dla wykładowców z obszaru filologii obcych) 
  • 14.12.2022 (środa): 15:00-17:30 UTC+1 

Warsztat podzielony jest na dwie części: pierwszy trwający ok. 30-45 minut asynchroniczny etap online oraz faktyczny warsztat trwający ok. 2,5 godziny. 

Rejestracja 

W każdym z warsztatów może wziąć udział 5 pracowników UŁ. Termin rejestracji upływa na tydzień przed rozpoczęciem każdego wydarzenia. Rejestracja odbywa się poprzez link

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 21 października 2022 (piątek) - 14 grudnia 2022 (środa) Cały dzień

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB