13 listopada, 2018 r.

Dr Joanna Kulesza z WPiA UŁ w komitecie doradczym ICANN

Dr Joanna Kulesza z WPiA UŁ w komitecie doradczym ICANN

Decyzją Komitetu Nominującego ICANN, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich środowisk zajmujących się zarządzaniem Internetem, dr Kulesza reprezentować będzie europejskich użytkowników Internetu i doradzać zarządowi ICANN we kwestiach dotyczących wszystkich polityk (policies) opracowywanych przez Korporację w latach 2018-2020.

Strażnicy Internetu


Dr Kulesza objęła swoją funkcję podczas zakończonego właśnie dorocznego walnego spotkania ICANN w Barcelonie. At-Large Advisory Committee (ALAC) to grupa 15 przedstawicieli użytkowników Internetu z całego świata. Tak jak cała społeczność ICANN, ALAC podzielony jest na 5 regionów geograficznych i każdy z nich ma swoją trzyosobową reprezentację. Reprezentują oni interesy użytkowników Internetu, którzy współpracują w ramach organizacji regionalnych (Regional At-Large Organizations, RALOs), skupionych w zgromadzeniu ogólnym (At-Large).W Europie rolę takiej organizacji pełni EURALO (European Regional At-Large Organization), działająca w oparciu o umowę z ICANN. Udział w EURALO, jak i w innych organizacjach regionalnych, jest dobrowolny i bezpłatny, otwarty zarówno dla firm jak i osób prywatnych działających w obszarze nazw domenowych i numerów internetowych. Pozwala na bezpośredni wpływ na „polityki” ICANN w otwartym procesie konsultacji.Aktualnie w skład At-Large wchodzi 230 organizacji i 85 członków indywidualnych, w tym dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną, przedsiębiorstwa internetowe, organizacje konsumenckie, organizacje pozarządowe i osoby związane zawodowo w zarządzanie siecią globalną, w tym naukowcy.Wszyscy oni zabiegają o to, aby Internet pozostał otwartym zasobem, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Praca w ramach społeczności ICANN jest dobrowolna i nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/


Materiał źródłowy: dr Joanna Kulesza

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Gość na Gwiazdkę - zaproś studenta na Wigilię
Następna wiadomość Śniadanie z przedsiębiorcą na EkSocu