Rada Uczelni UniLodz rozpoczęła drugą kadencję

Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła kadencję 2021-2024. Nową przewodniczącą będzie Pani Profesor Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN, dotychczasowa członkini Rady, laureatka II edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego. Nowymi osobami w Radzie Uczelni będą natomiast Pan Rajmund Martyniuk oraz przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów - Mateusz Kłudczyński.

 

fot. źródło prywatne
fot. źródło prywatne
fot. M. Andrzejewski, CP UŁ
fot. źródło prywatne
fot. M. Andrzejewski, CP UŁ
fot. M. Andrzejewski, CP UŁ

Chciałam serdecznie podziękować pierwszej Radzie Uczelni za jej ciężką pracę. Ciężką, bo de facto pionierską, a dodatkowo, w ostatnich miesiącach, bardzo utrudnioną. Zarówno jako Prorektorowi ds. nauki, jak i Rektorowi UŁ, zawsze dobrze współpracowało mi się z całym składem Rady i zawsze mogłam na wsparcie ze strony radnych liczyć. Jestem pewna, że będzie tak również w kolejnej kadencji - mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ.

 

Pani Profesor Ewa Kołodziejczyk zastąpi na stanowisku przewodniczącego Rady Uczelni UŁ Romana Wieczorka, który zakończył swoją misję w tym gremium.

Uczestniczenie we współtworzeniu czegoś nowego, kształtowanie standardów, wyznaczanie zasad - to zawsze praca obarczona wielką odpowiedzialnością, ale dająca równoczesne ogromną satysfakcję i poczucie Sensu. Te dwa lata pracy nowego organu Uniwersytetu, jakim jest Rada Uczelni, było dla mnie osobiście pięknym doświadczeniem. Spotkałem otwartych, mądrych i wielce odpowiedzialnych ludzi - moje koleżanki i kolegów w Radzie, ale równie mocno sobie cenię głęboko merytoryczną i pełną wzajemnego szacunku współpracę z Rektorem prof. Antonim Różalskim oraz Panią Rektor prof. Elżbietą Żądzińską oraz ich współpracownikami. Łączyła nas idea pracy na rzecz kształtowania nowoczesnego Uniwersytetu, opartego na uniwersalnych wartościach, miejsca, gdzie w duchu wolności uprawia się naukę i kształtuje postawy Ludzi, mających odwagę zmieniać świat na lepszy! Dziękuję bardzo za ten wspólny czas, życząc zarówno Radzie Uczelni, jak i Pani Rektor oraz członkom Kolegium Rektorskiego współpracy dającej osobistą radość i satysfakcję oraz owoce w postaci dalszego pięknego rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego - mówi Roman Wieczorek.

Powołanie członków Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2018-2020 do jej nowego składu jest wyrazem uznania dla naszej dotychczasowej działalności. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy za okazane nam w ten sposób zaufanie. Powierzenie mi funkcji przewodniczącej Rady Uczelni w kadencji 2021-2024 stanowi dla mnie wielkie wyróżnienie, ale i wyzwanie. Zapewniam, że będziemy kontynuować zasady dobrej współpracy ze wszystkimi organami Uczelni wypracowane przez pierwszą w historii Uniwersytetu Radę Uczelni. W swoich działaniach podtrzymam zasadę primus inter pares, którą praktykował Pan Przewodniczący Roman Wieczorek. Uniwersytetowi przyszło mierzyć się dziś z zadaniami, dla których nie ma gotowych rozwiązań. Sytuacja ta nakłada też na Radę Uczelni dodatkową odpowiedzialność. Wierzę, że współdziałając dla dobra i rzecz rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego potrafimy rozmaite trudności przezwyciężyć, przechowując zarazem nasze wartości i tradycje - zapowiada prof. Ewa Kołodziejczyk.

 

Zamiast Romana Wieczorka w Radzie Uczelni zasiądzie inny doświadczony przedstawiciel świata biznesu - Rajmund Martyniuk.

Swoją nominację do Rady Uczelni postrzegam jako zaszczytne zobowiązanie do wspierania władz Uniwersytetu Łódzkiego w dynamicznym rozwoju, strategicznej transformacji oraz zacieśnianiu obopólnie korzystnych relacji z przemysłem - mówi Rajmund Martyniuk.

 

Nowym członkiem Rady będzie również Mateusz Kłudczyński, który pod koniec listopada 2020 r. został wybrany na przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ. Zgodnie z przepisami, wchodzi on w skład Rady automatycznie.

Jestem bardzo podekscytowany faktem, że, zostając przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ, wszedłem również do Rady Uczelni naszego Uniwersytetu. Traktuję to jako swoje kolejne zadanie, któremu, mam nadzieję, sprostam. Chciałbym również podkreślić, że dołożę wszelkich starań, aby dumnie reprezentować wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego w tym organie - mówi przedstawiciel studentów.

 

Pozostały skład Rady Uczelni UŁ nie zmienia się. W drugiej kadencji zasiadać w niej będą wciąż: Anna Felisiak, Marcin Palusiak, Grzegorz Michalski oraz Sławomir Fijałkowski.

Mam wrażenie, że środowisko akademickie i naukowe mojej Alma Mater, dużo lepiej rozumie i odczuwa zachodzące przemiany cywilizacyjne, potrafi je szybciej zdiagnozować i nazwać, jak niejeden zespół "ekspertów" w instytucjach państwowych czy samorządowych. W takim modelu społecznym upatruję rosnący prestiż osób wykształconych oraz z dorobkiem naukowym, a rolę Uniwersytetu Łódzkiego w postaci think tanku w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ale o ten słyszalny głos musimy sami zadbać - mówi Sławomir Fijałkowski, założyciel Kina "Charlie" i wieloletni właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych "Pro Cinema".

Czas zmian i czas pandemii jest ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich, dla naszej Uczelni. Wiem jednak, że wspólnie możemy nie tylko go przetrwać, ale i dalej rozwijać się, przełamywać trudności, nie tracąc idei zawartych w naszej misji. Uniwersytet to my, cała społeczność, cieszę się, że, będąc członkiem Rady Uczelni wraz z pozostałymi niesamowitymi ludźmi, mogę Go tworzyć - mówi Anna Felisiak, dyrektor COSiD UŁ.

Dokonany przez Senat UŁ ponowny wybór mojej osoby na członka Rady Uczelni przyjąłem jako akceptację przejawianej już aktywności w tym nowo powołanym dwa lata temu organie kolegialnym Uniwersytetu Łódzkiego. W podejmowanych decyzjach bezwarunkowo przyjęto kierowanie się wartościami, które nie tylko legły u podstaw idei powstania naszej Alma Mater, ale były i nadal stanowią dla kolejnych pokoleń łódzkich uczonych niewyczerpane źródło wyzwań do wykonywanych prac badawczych oraz działalności dydaktycznej - mówi prof. Grzegorz Michalski, wykładowca WNoW UŁ.

Podejmując się pracy w Radzie Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego w kolejnej kadencji jestem świadom wyjątkowości sytuacji, w jakiej przyszło funkcjonować Uniwersytetowi. Jestem jednak przekonany, że Uniwersytet wyjdzie z niesprzyjających okoliczności obronną ręką. Ze swojej strony zrobię, co w mojej mocy, by jako członek Rady Uczelni wspomóc Władze UŁ w staraniach o dobro Uniwersytetu w tych niezwykłych czasach - mówi prof. Marcin Palusiak z Wydziału Chemii UŁ.

 


 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/
Redakcja: Centrum Promocji UŁ