16 grudnia, 2016 r.

Dwa programy z UŁ uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu NCBR na "Międzynarodowe Programy Kształcenia"

Dwa programy z UŁ uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu NCBR na

Na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania znalazły się:

  • „International Finance (Finln-Wejdź w Finanse) – program kształcenia w zakresie finansów międzynarodowych (w języku angielskim) wg. Standardów światowych dla studentów polskich i zagranicznych,
  • International Entrepreneurship – Go Global-nowy program kształcenia w języku obcym gwarancją umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Konkurs „Międzynarodowe Programy Kształcenia” to pierwszy program NCBR nastawiony na umiędzynarodowienie polskich uczelni. Program zakłada trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym. Po pierwsze, realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Po drugie, program ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Po trzecie, dzięki projektom wyłonionym w konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

Dofinansowanie oprócz dużych uczelni uzyskały również mniejsze jednostki, kształcące mniej niż 1000 studentów w trybie stacjonarnym. Intencją pomysłodawców konkursu jest zrównanie standardów szkół wyższych z całej Polski kształcących w różnych specjalizacjach.

Uczelnie dostaną w sumie ponad 88 mln zł.

Poprzednia wiadomość Obrady MUCI na UŁ
Następna wiadomość Wykład Prof. Marka Belki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ