31 października, 2019 r.

Dzień z NAWA na UŁ

Dzień z NAWA na UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Eksperci z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podczas Dni z NAWA na Uniwersytecie Łódzkim przedstawili programy oraz plany na najbliższą przyszłość. To już drugie takie spotkanie z NAWĄ – pierwsze było prawie dwa lata temu, gdy Agencja rozpoczynała swoją działalność i przedstawiała swoją ofertę zainteresowanym.


Główną rolą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej dla wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej zarówno z Polski jak i z zagranicy._MGL0592

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ


- Zbieramy informacje od Państwa, aby nasze programy były jeszcze lepsze i lepiej służyły całemu środowisku naukowemu. Sami również staramy się wyciągać wnioski. NAWA ma cztery obszary działania. Przede wszystkim są to programy indywidualne dla naukowców, doktorantów w ramach podnoszenia jakości naukowej. Dziś opowiemy o programach i naszych planach na 2020 rok. Kolejnym obszarem jest promocja Polski jako kraju ciekawych opcji dydaktycznych i naukowych – a więc programy studenckie, które zamierzamy kontynuować i rozwijać. Następnie – wspieranie procesu umiędzynarodowienia uczelni, czyli programy instytucjonalne, naszym priorytetem są doktoranci w ramach Szkół Doktorskich. Mowa będzie również o typowych programach o charakterze promocyjnym – promocja zagraniczna, partnerstwa międzynarodowe. To bardzo szeroki zakres współpracy dla uczelni. Jednak, by oferta była stale rozwijana, musi być zainteresowanie z Państwa strony – mówił Łukasz Wojdyga, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który odwiedził naszą uczelnię po raz pierwszy.Specjalistka z NAWA Agnieszka Chmiel zaprezentowała programy i ofertę kierowaną do naukowców i doktorantów, instytucji, studentów oraz programy ukierunkowane na promocję języka polskiego:- Są programy wyjazdowe – im. Iwanowskiej, im. prof. Walczaka, im. Bekkera oraz przyjazdowe – im. Ulama, Polskie Powroty i im. Cybulskiego, z których program im. prof. Walczaka jest kierowany zarówno do doktorantów, jak i naukowców, natomiast pozostałe, z wyjątkiem jedynie programu im. Iwanowskiej skierowanego do doktorantów, są tylko dla naukowców.Na spotkaniu była obecna Katarzyna Tyczko z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNISW, która opowiedziała o Stypendiach European University Institute.Aktualna oferta NAWA obejmuje następujące programy:

Polskie Powroty

Program im. Bekkera

Program im. Iwanowskiej

Program im. Ulama

— Wymiana bilateralna naukowców

Promocja Zagraniczna

Program PROM

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Welcome to Poland

STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców

CEEPUS

KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopniaJesienią Agencja otwiera nowe Programy dla Naukowców:

— Program im. Cybulskiego - długookresowe przyjazdy naukowców

— Program im. Znanieckiego - średniookresowe przyjazdy doktorantówSukcesy UŁ w konkursach NAWA to dziesięciu naukowców, którzy otrzymali wsparcie w programie im. Bekkera, dofinansowanie w ramach programów: Promocja języka polskiego, PROM, Welcome to Poland, Promocja zagraniczna, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, oraz trzech naukowców przyjeżdżających do Polski w ramach Programu im. Ulama. Czekamy na dalsze sukcesy naszych naukowców w złożonych konkursach m.in. wymiana bilateralna.
Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: Centrum Nauki UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Konkurs IDUB – UŁ najlepszy w Łodzi
Następna wiadomość Zmiany w funkcjonowaniu Samorządu Doktorantów UŁ